NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

15 důležitých rad pro ziskový trading!

Vyšlo 7.8.2013 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

15 důležitých rad pro ziskový trading!
Mnozí z Vás jste zkušení obchodníci, někteří řídíte své Hedge fondy rizikového kapitálu typu WinAccounts, většina z Vás však na burze začíná, nebo to jen tak zkouší. Na žádost kolegů z Goldstarway Vám chci dnes doporučit několik zásadních rad pro ziskový a bezpečný Riskmanagement. I když mě asi kolegové z Goldstarway nepochválí. Místo toho, abych Vás povzbudil k obchodování, doporučím Vám držet se při zemi, obchodovat méně a zejména opatrně. Proč?

Vážení příznivci Goldstarway a online obchodování.

Celá řada z Vás ví, že se mimo burzovní obchodování na platformě Goldstar (kterou považuji za bezkonkurenčně nejlepší),
věnuji více než 6 let vzdělávání klientů v tomto oboru, i když dnes již víceméně pasívně. Problematika řízení investic je pro mě přece jen zajímavější. Mými kurzy prošlo pár tisíc lidí, z toho stovky se tradingu věnují dnes profesionálně, měl jsem možnost vidět stovky úspěšných strategií a účtů, stejně tak jako obchodní osudy těch méně úspěšných.
Proto prosím neberte mé rady na lehkou váhu

Nicméně vše na burze je na Vás a svůj "burzovní osud" máte výhradně ve svých rukou, resp. ve své hlavě! Dnes tedy jen stručně, rád se k některým tématům vrátím. Pouze dodávám, že níže použité termíny nemusejí být jasné všem, zejména začínajícím obchodníkům. Vzdělávejte se ke svým úspěchům! Dnes jen to nejdůležitější.

Několik zásadních myšlenek k tématu Ziskový a bezpečný trading:

 1. Za své výsledky na burze nesete svou osobní a výhradní odpovědnost, budete-li ziskoví na základě rad druhých, přeji Vám to, ale je to méně častá varianta. Budete-li ztrátoví na základě rad druhých, peníze Vám to nevrátí. A věřte tomu, že jde o častější variantu... Raději věřte zejména sami sobě!
 2. Všechny své zisky a ztráty (nejen na burze) vyrábíte ve své hlavě, svým myšlením, rozhodováním a postupy. Vyvarujte se nekvalifikovaných rad, doporučení na investičních a finančně zpravodajských webech. Pracujte se svým úsudkem, sbírejte zkušenosti a učte se.
 3. Na burze řešíte pravděpodobnostní obchody. Otevřete-li obchodní pozici, existují pouze dvě možnosti. Růst nebo pokles ceny, zisk nebo ztráta. Na burze Forex a CFD můžete spekulovat na obě strany, na růst i na pokles. V této jednoduchosti je síla a geniální příležitost pro technicky jednoduché podnikání. Burza = pouze 2 možnosti, růst nebo pokles ceny, zisk nebo ztráta. V životě i podnikání je vše daleko složitější.
 4. Doporučuji tedy osvojit si co nejjednodušší systém pro rozhodování. Využít Paretova pravidla 80/20. 20 % informačních zdrojů (těch nejjednodušších) Vám přinese 80 % výsledků. 20 % identifikovaných obchodů má potenciál pro 80 % zisků nebo ztrát. Je zbytečné se pouštět do složitých analýz a úvah. Je důležité odhadnout Sentiment (trendy), jakožto faktor rozhodující pro vývoj ceny. Sentiment může být pro každé aktivum příznivý nebo nepříznivý (jiná varianta není ve hře). Je proto jednodušší, když určíte Sentiment prostým náhledem na Hodinové či Denní grafy, než když se jej budete snažit vyčarovat ze složitých matematických indikátorů či neověřených zpráv a názorů analytiků. Tj. obchoduji to, co vidím na grafu. Kam jde cena, tím směrem obchoduji. Jde-li cena na 1 až 4 Hodinových grafech nahoru, nakupuji na minimech a opačně.
 5. Žádné složitosti. Sentiment s úspěšností 60-80 % odhadnete prostým náhledem na grafy stejně snadno nebo složitě, jako z kombinace jiných informačních zdrojů (nadměrné čtení zpráv, komentářů, nadměrná a složitá technická analýza). Úkolem tradera je obchodování, nikoliv analyzování. Analyzování nechejme analytikům, ti se zpravidla tradingem neživí, pouze fabulují a živí se tím, že si hrají na chytráky...
 6. Burzovní cykly. Analýzou Týdenních, Denních a 1-4 Hodinových grafů snadno dojdete k závěru, že se ceny neustále opakují a vývoj cen většiny aktiv se cyklicky opakuje v burzovních cyklech. Svým způsobem je jedno, jakým směrem obchodní pozici otevřete. Dříve nebo později bude zisková, stejně tak ztrátová. Je však jistě lepší a bezpečnější pozici na burze otevřít tím směrem, kterým se aktuálně sentiment vyvíjí . Je to rychlejší pro zisky a bezpečnější pro Riskmanagement.
 7. Finanční páka a finanční účinnost. Předpokládám, že všichni burzovní obchodníci znají podstatu finanční páky. Já osobně považuji za důležitější termín "Finanční účinnost". O co jde a jaký to má vliv na problematiku "Ziskový a bezpečný trading"? Je to snadné a zejména si to vyzkoušejte různá aktiva na Forex a CFDs platformě Goldstarway (i jinde) nadělují v rámci svých cenových pohybů různý zisk, nebo generují různou ztrátu. Vydělané nebo prodělané peníze jsou výsledkem finanční účinnosti aktiva. Dnes na teorii prostor není, ale snadno si to ověříte, cenový pohyb aktiva SP500 za den může být 10 bodů a nadílka - 50 EUR/lot, vedle toho se index DJIA pohne analogicky o cca 100 bodů, nadílka bude - 100 EUR/lot. Agresívní index DAX30 se analogicky pohne třeba o 80 bodů a nadílka bude - 400 EUR/lot. Výsledek stejný Sentiment trhů při obchodování s různým aktivem nadělí různě velký zisk nebo ztrátu. To je zatraceně dobré vědět předem a je třeba přizpůsobit výběr instrumentu pro obchodování velikosti účtu! Zatímco u uvedeného případu obchodování s SP500 je při velkosti účtu dejme tomu 10000 EUR pohyb na účtu -50 EUR, tj. 0,5 %, u DAXU jde o -400 EUR, tj. 4 %. Při výběru SP500 jdeme tedy do ambice i rizika 0,5 %. S Daxem riskujeme třeba procenta 4 %... Tj. šance na tučný vývar , nebo třeba 8x větší riziko, výběr je na Vás...
 8. Tržní leverage. Rovněž si prostudujte rozptyl cen na grafech, kam mohou teoreticky ceny dojít v rámci příznivého (ziskového), nebo nepříznivého (ztrátového) vývoje ceny. Zatímco například měnový pár Forexu EUR/USD se pohybuje již roky v pásmu - stovky pips (dlouhodobě tisíce..), aktivum Gold umí za měsíc udělat cenový pohyb i 150 USD, ropa třeba 20 USD apod. Ujasněte si, zda je jednodušší Riskmanagement, když je volatilita aktiva čitelná, rozumná, nebo když mohou jít ceny bůhví kam.... Třeba do nebe . Výsledný zisk nebo ztráta budou vždy součinem finanční účinnosti a tržní leverage. To mějte na paměti. Je jistě snadnější řešit cenové pohyby - 200 pips s EUR/USD, nebo - 20 bodů SP500, než - 100 USD cenový pohyb na zlatě, či 200bodový úlet na DAXu...
 9. Zisk nebo ztráta? Testováním svých obchodů a rozhodováním na grafech dlouhodobě zjistíte, že obchodujete-li v souladu s trendy cen (zejména grafy 1-4 H, Day), můžete i přes dočasně nepříznivý vývoj v zisku uzavírat více než 90 % všech obchodů, které na burze otevřete. Dokonce můžete naprostou většinu dočasně ztrátových obchodů kompenzovat dalšími příkupy (Buy nebo Sell směrem) na lepších cenách, než jste do obchodu nastoupili. Abyste si to mohli dovolit, musíte mít přiměřeně velký účet, obchodovat s málo loty a s finančně přiměřeným aktivem... Stejně tak zjistíte, že uzavřete-li obchod ve ztrátě, následně se situace otočí ziskovým směrem, bohužel již bez Vašich peněz (většina případů...).
 10. Riskmanagement v obchodování. Z toho vyplývá, že ziskové obchodování není ani tak o správném načasování obchodů (to se podaří málokdy), ale zejména o chytrém managementu otevřených obchodních pozic. Prostě je třeba pracovat s fakty, že 90 % obchodů otevřených v souladu s trendy můžete dříve nebo později uzavírat v zisku a že většinu ztrát lze buď vysedět, nebo vhodně vykompenzovat, nebo si ve vhodném okamžiku sám rozhodovat, co udělat (strategie pro řešení ztrátové situace). Bezpečné obchodování je tedy mít přiměřeně velký účet, obchodovat s finančně méně účinnými aktivy s dobrou likviditou obchodovatelnými 24 hodin denně a dobrou informační dostupností přiměřená tržní leverage, volatilita (EUR/USD, SP500, resp. GBP/USD, DJIA, Crude Oil...). Ziskové obchodování je rozumět tržnímu Sentimentu (trendům 1-4 H a Day grafů zejména), rozumět potenciálu pro Zisk/Ztráta, chápat rizika, brát a zajišťovat zisky, znát strategie pro řešení a kompenzace ztrát (zpravidla dočasných).
 11. Výběr aktiv. Na platformě Goldstarway máte velký výběr pro měnové páry Forex, akcií a nejrůznější komodity, zejména akciové indexy (Futures). Pokud mohu poradit, tento velký výběr dobrovolně pro praktické obchodování omezte. Vyhnete se aktivům s malou likviditou a velkými cenovými prokluzy, které jsou způsobovány omezenou dobou obchodování, tj. například zemědělským komoditám. Vynechejte agresívní akcie s vysokou volatilitou (Google, Apple...), vypusťte ze svého života zájem o exotická aktiva (exotické měny, indexy asijských burz, drahé kovy typu Palladia...). Zvažte vzhledem k velikosti svého účtu obchodování s finančně velmi účinnými aktivy nebo aktivy s velkou tržní leverage (volatilitou) typu DAX30, Natural Gaz, Gold, Silver, nechejte je profesionálům s velkými účty!
 12. Doporučená aktiva. Začátečníkům i pokročilým (i sobě ) doporučuji zejména kombinaci měnového páru EUR/USD a akciového indexu SP500. Jde o aktiva s nejlepší technickou predikcí, rozumnou volatilitou a předvídatelným burzovním cyklem. Vzhledem k finanční účinnosti v kombinaci s obvyklými cenovými pohyby slušné šance na rozumný Riskmanagement. Pro zkušenější lze doporučit přidat do svého portfolia např. měnový pár GBP/USD (ale pozor na něj!), index DJIA nebo komoditu Crude Oil. Tvrdím, že si s tímto výčtem bohatě vystačíte!
 13. Doporučená velikost účtu & Vaše ambice v obchodování. Tak je třeba mít jasno hlavně v následujícím. Technicky je možné díky finanční účinnosti a používání většího počtu lotů zhodnotit (nebo znehodnotit) účet o desítky i stovky procent denně, týdně, měsíčně... Jaké riziko budete postupovat, takový výsledek budete mít. Důležitý je Váš vztah k riziku, Vaše finanční situace (disponibilita kapitálu) i Vaše ambice, zejména však MOTIVACE. Na burze si můžete jen hrát, můžete to zkoušet, nebo můžete mít motivaci naučit se profesionálně řídit své finance nebo dokonce svůj Hedge fond. Je jasné, že mít ambici s malým účtem se stát EURovým milionářem v krátké době, může mít jen člověk bláhový... Tím neříkám, že to nejde.
 14. Malé účty v rozpětí 5-10 tisíc EUR. Doporučuji používat výhradně jeden lot s neagresivním aktivem typu EUR/USD, SP500 event. pár dalších (viz bod 10). Ambice a Motivace mělo by jít o "Učební Live" nikoliv za účelem zbohatnutí, ale za účelem naučit se efektivní a technicky jednoduché podnikání! Je třeba konstatovat, že většina lidí to pojímá jako hru, rychlovku na peníze a moc o své budoucnosti v tomto byznyse neuvažuje. Proto se o peníze připravují dříve, než se tento lukrativní byznys stačí naučit. Nezařaďte se mezi ně!
  Přečtěte si Proč úspěšní investoři dělají to, co ti neúspěšní dělat nechtějí...
 15. Ambice a Motivace chytrého tradera by mohla být tato. Naučit se tento technicky jednoduchý byznys pro dosažení vlastní finanční nezávislosti. Jde o byznys, v rámci kterého nepotřebujete žádná povolení, zaměstnance, sklady, účetnictví, složitosti. Jde o byznys, ve kterém řešíme pouze dvě možnosti v rámci vývoje pravděpodobnosti. Ceny s obchodovaným aktivem mohou pouze růst, nebo klesat (jiná možnost zde není). Více než 90 % budoucích obchodů lze efektivně uzavírat ziscích, zvláště jsou-li tyto otevírány v souladu se Sentimentem (trendy 1-4 H, Day grafy). Většina ztrát jsou ztráty dočasné, téměř všechny jdou vykompenzovat dalšími příkupy. Rovněž lze přijmout ztrátu přiměřenou. Tomu lze přizpůsobit strategii obchodování. Chce to nedělat zmatky, nepřeobchodovávat se atp. (o tom jindy....). Hlavní ambicí pro každého by asi měla být dlouhodobá seberealizace a odpovědné řízení vlastních nebo svěřených investic chytrým způsobem a s minimální daňovou zátěží... Jak na to? O tom příště.

Výše uvedené body 1-15 se snažíme realizovat v rámci našeho projektu WinAccounts, kterého se můžete účastnit jako pasívní investor, nebo můžete řídit svůj vlastní Hedge fond se svěřeným kapitálem. Zajímavé možnosti, co říkáte? Více na

www.winaccounts.com/cz

Chytré řízení investic s WinAccounts

Zdravím všechny a slibuji pokračování! Jirka a team WinAccounts.

PS: A nezapomeňte využít aktuální akce - Bonusy na Live účty 40-50 % ..! Více zde...

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: