NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Analýza Forexových párů pro září 2015 a výhled do budoucna.

Analýza Forexových párů pro září 2015 a výhled do budoucna.
V tomto článku navazuji na příspěvek Goldstarway blogu z minulého týdne, ve kterém jsem zhodnotil technický vývoj akciových trhů v jejich dlouhodobém časovém horizontu. V tomto článku stejnou analýzu zaměřím na dva hlavní forexové páry, kterými jsou euro-americký dolar a britská libra-americký dolar.

EUR/USD: Analýza Forexového páru euro - americký dolar

Z technického hlediska se euro pohybuje vůči americkému dolaru v dlouhodobém downtrendu. Zobrazený graf nám zachycuje hodnoty tohoto měnového páru z období okolo dubna 2008. Máme zde tedy zachycen delší časový úsek oproti růstovému trendu akciových trhů. Tento časový úsek jsem zvolil ze dvou důvodů:

  1. V tomto období probíhá technicky platný sestupný trend, započatý právě na jaře 2008.
  2. Na jaře 2008 se začalo výrazněji mluvit o "řecké krizi", potažmo o rozpočtových problémech států periférie Evropské Měnové Unie (Portugalsko, Itálie, Španělsko). Fundamentálně byl tedy tento downtrend nastartován obdobně významnými událostmi, jako naopak růstový trend na akciích, nastartovaný opadnutím nejsilnější vlny ekonomické krize z let 2007 -; 2009.

Na dlouhodobém týdenním grafu (vlevo) vidíme zmíněný downtrend. Po eskalaci rozpočtových problémů Řecka cca v dubnu 2014 nastavilo euro výraznou klesající vlnu tohoto dlouhodobého downtrendu. Během roku od dubna 2014 do dubna 2015 oslabilo o přibližně 30 %, z hodnoty 1,4 až k 1,05 k americkému dolaru. Na těchto hodnotách se prozatím z dlouhodobého hlediska stabilizovalo a posílilo o necelých 10 % k hodnotě 1,12 k usd. Fundamentálně byla tato stabilizace a mírné posílení podpořeno dočasnou shodou řecké vlády s mezinárodními věřiteli. Řecká krize byla tedy na nějakou dobu potlačena. Na týdenním grafu však vidíme, že růstový potenciál z dlouhodobého hlediska zatím spíše pokulhává. V posledním půl roce se zformovala trojúhelníková formace (zaznačena v 1W grafu silnějšími zelenými linkami). Tato formace se zároveň pohybuje přibližně okolo průměrné trendové linie dlouhodobého 1W grafu a také křivky 40-týdenního klouzavého průměru. Technicky tedy napovídá, že potenciál pro růst zatím spíše chybí.

Na osmihodinovém grafu (vpravo) vidíme zmíněnou trojúhelníkovou formaci ve větším detailu. Vidíme rostoucí supportní linii, která reprezentuje relativně "optimistické" období, kdy se řecká krize řešila poměrně intenzivně a trhy tedy nastartovaly opatrný růst. Na grafu je však patrné, že trh není ochotný výrazně posílit nad úroveň cca 1,1400 dolaru za 1 euro (to je vyznačeno čárkovanou růžovou horizontální linií). Hodnota 1,14 usd za euro je zároveň přibližně na úrovni 23,6% korekce, tedy na první úrovni Fibonacci retracement patternu. Tato první Fibonacci korekční úroveň je přijímána jako slabá míra korekce s velkou pravděpodobností obratu do původního směru trendu (vyklesání). Na osmihodinovém grafu rovněž vidíme trojúhelníkovou formaci, skloněnou jižním směrem.

Dle technického hodnocení se tedy dá s poměrně velkou mírou pravděpodobnosti očekávat, že mírná korekce dlouhodobého klesajícího trendu euro-dolaru, která trvala přibližně půl roku, bude patrně ukončena a euro bude dále vůči americkému partnerovi oslabovat. Napovídá tomu probíhající klesající trend na týdenním grafu, společně s Fibonacciho nástrojem. Krátkodobý 8hodinový graf rovněž ukazuje, že ochota dále nakupovat euro za dolar, je poměrně výrazně tlumena.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

GBP/USD: Analýza Forexového páru britská libra - americký dolar

Týdenní graf měnového páru Britská libra -; americký dolar nám ukazuje dlouhodobou situaci na tomto měnovém páru. Historicky nejvzdálenější data nám na grafu zobrazují výrazné oslabení britské libry ve prospěch amerického partnera. Toto oslabení je charakteristické právě průběhem ekonomické krize ve světě, spojené s výrazným nákupem dolarově oceněných "bezpečných" komodit (zlato a americké vládní dluhopisy) a zároveň také propuknutím zmíněné krize evropských ekonomik, která se projevila i na libře, ačkoliv samotné Spojené Království nebylo až tak dramaticky těmito událostmi zasaženo. Po určité stabilizaci se libra dostala do dlouhodobě spíše neutrálního trendu vůči americkému dolaru. Britská ekonomika je charakteristická tím, že má cca nejméně strukturálních problémů ze všech evropských zemí a zároveň je stále světově poměrně výrazným ekonomickým hráčem. Tento pozitivní faktor je dlouhodobě negativně vyvažován ekonomickou provázaností s ekonomikou eurozóny, která má tyto strukturální problémy na výraznější úrovni. Dlohodobě se tedy o vývoji grafu britské libry k americkému dolaru dá řici to, že je v neutrálním postranním trendu.


Poslední výrazná vlna oslabení v rámci tohoto trendu, časově spadající opět do období rozpuku řecké krize, však prošla výraznější mírou růstové korekce. Stejné posílení, které na týdenním grafu euro-dolaru dosáhlo pouze úrovně 23,63 % (viz 1W graf), se na libře dokázalo dostat až k 50% Fibonacci retracementu, tedy poloviční míře korekce (opět viz 1W graf). To svědčí o celkově mnohem optimističtějším fundamentu britské ekonomiky, nezatížené strukturálními problémy zemí se společnou měnou.

Na krátkodobém osmihodinovém grafu vidíme právě zmíněnou korekci, která "umazala" až 50 % předchozího propadu během poslední vlny "řecké krize". Je ale patrné, že tato 50% Fibonacci retracement úroveň, zároveň spojená s křivkou klouzavého průměru, zastavila posilování libry k dolaru. Na krátkodobém osmihodinovém grafu vidíme opadavou formaci, zvýrazněnou tučnými zelenými obalovými křivkami. Krátkodobě se tedy libra dostává opět do fáze downtrendu.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: