NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Cenové formace

Vyšlo 12.3.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Cenové formace
V tomto článku si povíme o souvislostech obratů trendů - TRZ, jak tyto obraty vypadají, jaký mají význam pro následný vývoj v čase a jak rozeznat platný průraz trendu - Breakout.

Když se zabýváte zkoumáním cenových grafů a soustředíte se na obraty trendů, pak zřídkakdy narazíte na situaci, kdy se cenový vývoj otočí tak říkajíc "na pětníku". Obrat z uptrendu k downtrendu, či naopak, je většinou formován tzv. Zónou obratu trendu (Trend Reversal Zone - TRZ). O trendové analýze jste si mohli přečíst v jednom z předchozích článků. Tato tržní fáze je charakteristická zvýšenou volatilitou ceny, během které kupující a prodávající intenzivně "bojují" o nadvládu nad tržním sentimentem. Během této přechodné fáze se vyrovnává míra vůle těch, kteří dominují trhu, tedy např. klesá vůle nakupujících dále kupovat, zatímco roste vůle prodávajících, kteří poté převezmou rozhodující roli v tržním prostředí a cena se tak z uptrendu překlopí do downtrendu. Je však zapotřebí vědět, že rozhodující není počet kupujících a prodávajících, ale relativní rovnováha jejich vůle vstupovat do trhu, tedy objem prostředků, které do trhu vkládají, protože každá prodejní objednávka musí být spárována s nákupní objednávkou.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

TRZ - zóna obratu trendu


V průběhu času se vyvinula technika pro sledování takovýchto situací, jejichž průběh je charakteristický tzv. cenovými formacemi, čili anglicky "patterny". Na tento anglický termín totiž můžete narazit i v českých internetových vodách a vzdělávací literatuře.


Jedním ze základních cenových formací, které charakterizují dočasnou rovnováhu mezi kupujícími a prodávajícími, jsou obdelníkové formace, tedy fáze trhu, kdy se cena vyvíjí do strany a celkově neroste, ani neklesá a pohybuje se v určitém rozmezí. V této fázi vrcholí přesvědčení prodávajících že cena je velmi vysoko a měla by již klesnout, zatímco kupující si již kladou otázku, zdali může cena za současných podmínek dále růst.


Stejné principy platí také pro obrat z downtrendu do uptrendu. Nezřídka se také stává, že po fázi postranního vývoje, kdy se trh rozhoduje, zdali svůj vývoj otočí, se tak nakonec nestane a cena pokračuje původním směrem po překonání této přechodné fáze.

Pattern - Význam cenové formace v čase

Cenové formace získávají na své významnosti na základě jejich velikosti a hloubky. Čím rozsáhlejší je formace, kterou na grafu sledujete, tím je větší její význam. Opět je třeba vnímat emoce obchodníků v pozadí. Čím déle trvá přechodné období obratu trendu, na jehož pozadí bojují kupující s prodávajícími, tím déle také bude "vyčerpaná" ta strana, jež nakonec prohrála. Čím déle trvá tato TRZ, tím delší lze očekávat následný cenový vývoj, ať už jedním, či druhým směrem.
Značná část metod technické analýzy se zabývá identifikací obratů trendů v jejich počátku, ale pouze málo pozornosti je věnováno ukazatelům rozsahu očekávaného cenového pohybu do budoucna. Základem pro implikaci následného cenového vývoje a jeho časový rozsah je vzdálenost lokálních supportů a rezistencí v rámci obratové formace. Jakmile jsme schopni stanovit právě tento rozsah formace, udaný tedy v bodech, pips či např. centech cenového pohybu, pak tuto vzdálenost můžeme také projektovat do trhu poté, co je formace TRZ dokončena a nastupuje nový trend (nebo můžeme s určitostí říct, že pokračuje trend předešlý) poté, co se projeví platný breakout. Po breakoutu tedy cena zpravidla klesá buď k předchozí cenové bariéře, nebo vyklesává právě o tolik pips, kolik je rozsah cenové obratové formace. Poté se zpravidla ještě otočí a otestuje předchozí support coby novou rezsitenci (více o tomto technickém projevu najdete v tomto článku.

Potvrzení breakoutu ve formaci cenového Patternu

Jak už jsme si pověděli v jednom z prvních článků blogu, technická analýza zdaleka není dokonalá. Pokud sledujete obratovou TRZ formaci a s ní související breakout (průraz formace novým-očekávaným směrem), tak se často tento breakout ukáže jako falešný. Jak tedy rozpoznat platný breakout od falešného poplachu? Jednou z technik je vyčkat po breakoutu na oslabení/posílení ceny o přibližně 3 % hodnoty aktiva. To je však vhodné spíše při obchodování na delších časových rámcích grafů (např. denních či týdenních), protože na kratších časových rámcích (1hodinové grafy např.) tříprocentní pohyb může znamenat celý očekávaný cenový pohyb.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Breakout + short obchod


Dalším faktorem, který vám potvrdí platnost breakoutu je volume.Říká se, že volume jde s trendem. Volume znamená objem kontraktů, které jsou obchodovány v daném časovém okamžiku či intervalu. Čím větší volume (objem peněz) je tedy obchodován v probíhajícím breakoutu, tím je význam breakoutu vyšší.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: