NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Cenové formace vlajka, praporek a klín

Vyšlo 24.4.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Cenové formace vlajka, praporek a klín
V tomto článku si můžete přečíst o menších doplňovacích cenových formacích, kterými jsou klín, vlajka a praporek. Formují se zpravidla během trendu a bývají potvrzovací cenovou formací.

V sérii článků o cenových formacích budeme pokračovat formacemi, které se zpravidla formují během trendu. Tyto formace mají zpravidla krátkodobější význam, jelikož jejich zformování trvá kratší dobu než např. významné obratové formace, o kterých si můžete přečíst v jiných článcích.

Vlajky

Jedno staré přísloví z Wall Street: "Vlajky vlají vždy na půl žerdi..."

Vlajky jsou relativně spíše menší formací, která se zpravidla vytváří během platného trendu. Vytvoření této cenové formace je opět provázeno typickým chováním volume, které během fáze formování vlajky poklesne na velmi nízkou hodnotu až do chvíle, kdy cena provede breakout z této formace. V rostoucím trhu se vlajky typicky formují jako přerušení ostrého cenového růstu. Víceméně fungují také jako korektivní fáze trhu, která je charakteristická řízeným postupným vybíráním zisků. Poté následuje breakout opět vzhůru, společně s nárůstem volume.

Technicky je vlajka tvořena coby korektivní formace trendu a je ohraničena dvěma rovnoběžnými trendovými liniemi. Vlajka má tedy klesající sklon v uptrendu a naopak rostoucí sklon v downtrendu.

Uvedené přísloví z Wall Street říká ve skutečnosti to, že vlajka se utvoří zpravidla v polovině růstové fáze trhu. Dobrým měřítkem je naměření vertikální vzdálenosti mezi počátkem růstové fáze (rally) a nižší částí zformované vlajky. Následné projektování této vzdálenosti od breakoutu z vlajky podá přibližnou informaci o délce další růstové fáze trhu, která následuje po breakoutu z vlajky.

Vlajka se samozřejmě může zformovat také v klesajícím trhu. Vlastnosti downtrendové vlajky jsou víceméně stejné, jako u uptrendové vlajky. Downtrendová vlajka se pouze formuje zrcadlově, má tedy růstový sklon. Volume během downtrendové vlajky rovněž poklesne a výrazně naroste během breakoutu z vlajky. Rčení o vlání na půl žerdi platí rovněž pro vlajky v downtrendu.

Je třeba se však mít na pozoru, pokud volume během formování domnělé vlajky nepoklesne. Zpravidla to znamená, že formace, kterou sledujete, se ukáže být něčím jiným, než vlajkou.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Praporky

Pokud se vlajky formují jako "malé" obdelníkové formace s rovnoběžnými trendovými liniemi, které je vymezují, pak praporky jsou malé trojúhelníky, jejichž trendové linie se sbíhají k sobě. Hlavní charakteristické rysy praporků jsou shodné s vlastnostmi vlajek. Volume poklesne během formování praporku rovněž velmi výrazně, takřka až k nule. To je patrně proto, že cenová fluktuace je mnohem více potlačena na konci formování praporku, oproti vlajce.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Klíny

Podobně jako praporky, jsou klínové formace specifickou formou trojúhelníků. Rozdíl oproti klasickým trojúhelníkovým formacím je ten, že sklon obou vymezujících trendových linií má stejný směr. Ostatní vlastnosti jsou opět víceméně shodné s vlajkami a praporky. Klíny jsou proticyklické formace, takže se formují jako růstové v klesajícím trendu a naopak klesající v růstovém trendu. Nárůst volume během breakoutu z klínu je rovněž typický.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: