NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Centrální banky a kvantitativní uvolňování

Centrální banky a kvantitativní uvolňování
V tomto článku navážeme na nedávnou sérii o úloze centrálních bank v ekonomice. Již jste si mohli přečíst o tom, jaké nástroje používají centrální banky k ovlivňování chodu ekonomiky. Mohou zvyšovat úroky a požadavky na rezervy u bank aby snížily objem peněz v ekonomice, nebo naopak mohou těmito nástroji podporovat ekonomickou aktivitu.

Podíváme se blíže na velmi aktuální téma, kterým je tzv. kvantitativní uvolňování. Tímto nástrojem centrální banka zvyšuje nabídku peněz v ekonomice. Přesně tuto akci od vypuknutí "ekonomické krize" v roce 2007 použily jak americká centrální banka FED, tak také Evropská Centrální Banka. Fed již tento program ukončil, avšak ECB v něm pokračuje.

Co přesně je kvantitativní uvolňování

Jedná se o akci tvůrce měnové politiky, při které centrální banka nakupuje cenné papíry na finančním trhu. Všeobecná definice kvantitativního uvolňování se zaměřuje na jeho vysvětlení ze strany účetní rozvahy centrální banky. CB zvýší objem své účetní rozvahy a "nově vytvořené" peníze použije k nákupu cenných papírů na volném trhu. Distribuuje tedy hotovost ke komerčním bankám a tím zvýší tím objem úvěrů, které mohou banky na komerčním trhu poskytovat spotřebitelům a investorům. Tím, že se ekonomické subjekty (firmy, výrobci, poskytovatelé služeb, investoři) dostanou snáze k penězům, se sníží úrokové sazby a tyto ekonomické subjekty utrácejí, investují, tvoří pracovní místa a tím podporují růst ekonomiky. Takto to funguje teoreticky :-) Praxe samozřejmě nebývá tak přímočará a do hry vstupuje mnohem více faktorů.


Celá kontroverze okolo kvantitativního uvolňování se točí právě okolo zmíněného "zvýšení objemu účetní rozvahy" centrální banky. Centrální Banka totiž de-facto vytvoří nové peníze z ničeho! Jak je to možné, když např. Evropská Centrální Banka má toto ze zákona přímo zakázáno? Není to tak, že by centrální banka peníze přímo natiskla, ale pouze garantuje stabilitu celého bankovního systému tak, aby celý proces zvýšení nabídky peněz byl udržitelný a pod kontrolou.

Kvantitativní uvolňování se tedy nerovná tisku nových bankovek!

i když obrázek ukazuje něco jiného :-)

Rozlišení toho, jak moc je kvantitativní uvolňování prospěšné pro ekonomický růst, versus jeho potenciál pro spuštění velkého ekonomického průšvihu tkví tedy v tom, jak dobře funguje centrální banka při svém řízení ekonomiky země. Také jak spolupracuje s ostatními centrálními bankami a jak rozsáhlý (v globálním měřítku) je ekonomický průšvih, který se centrální banka kvantitativním uvolňováním snaží řešit.


Kvantitativní uvolňování je tedy operace na volném trhu, při které centrální banka nakupuje cenné papíry soukromých společností. Pro konkrétní představu se jedná především o korporátní dluhopisy a dluhové cenné papíry bank, jako jsou např. dluhopisy zajištěné hypotékami (tzv. mortgage backed securities, MBS). Cílem této akce je snížit úrokové sazby a zvýšit nabídku peněz. Zkupováním cenných papírů na trhu centrální banka nasypává finančním institucím kapitál. Úkolem tohoto kapitálu je zvýšit objem úvěrů, které finanční instituce poskytují ekonomickým subjektům (firmám, spotřebitelům, investorům).


Jak v případě FEDu, tak ECB je tato akce spojená se situací, kdy krátkodobé úrokové sazby jsou víceméně kolem nulové hodnoty a úvěrování není možné podpořit snížením ceny peněz, tedy úrokové sazby.


Je velmi důležité, aby centrální banka správně nastavila míru uvolňování, tedy jak moc kohoutky nových úvěrů otevře. Když by bylo uvolňování příliš prudké, tak způsobí skokový nárůst inflace, jelikož v ekonomice je stále stejný objem zboží a služeb. Zboží a služby tedy prostě zdraží bez toho, aby byl podpořen objem jejich produkce, což je hlavním cílem kvantitativního uvolňování. Ze stejného důvodu je zapotřebí, aby centrální banka přesně nastavila to, kam nově poskytnutý kapitál bude směřovat. Musí směřovat do výrobních investic (výroba nebo služby), nikoliv do spotřebních úvěrů, které by opět jen zvýšily inflaci bez pozitivního dopadu na ekonomický růst.


Velmi významný je také určitý psychologický efekt kvantitativního uvolňování. Ať už tento krok v úsilí o oživení ekonomiky zabere nebo ne, tak v každém případě reprezentuje určitou akceschopnost centrální banky. Když investoři vidí, že centrální banka "něco dělá" aby zlepšila situaci, tak mají tendenci věřit tomu, že bude úspěšná a začnou se sami zapojovat do ekonomického rozvoje.

V příštím článku se budeme věnovat kvantitativnímu uvolňování Evropské Centrální Banky.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: