NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Dvojité vrcholy a dvojitá dna

Vyšlo 11.4.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Dvojité vrcholy a dvojitá dna
V tomto článku si přečtěte o formacích dvojitého vrcholu a dvojitého dna na grafech. Tyto formace jsou provázeny typickým chováním indikátoru volume.

V tomto článku navazujeme na předchozí články, ve kterém jsme si řekli o cenových formacích hlava a ramena a o trojúhelníkových formacích. Nyní přichází na řadu další důležitá cenová formace, kterou jsou:

Dvojité vrcholy a dvojitá dna

Dvojité vrcholy a dna jsou méně běžné oproti např. zmíněné formaci hlava s rameny. Objevují se na grafech však dost často na to, aby jim byla věnována patřičná pozornost. Pokud se tato formace objeví, tak ze zkušenosti je poměrně spolehlivá.


Formace dvojitých vrcholů se skládá ze dvou konečných vrcholků, oddělených lokálním dnem. Často se druhý vrchol zformuje také na lehce nižší úrovni, než první vrchol, ale stává se také, že druhý vrchol ze zformuje mírně vyšší, než první. Tato variace je pak tedy o trochu méně významná. Nejspolehlivější formací dvojitého vrcholu je tedy formace s oběma vrcholy na stejné úrovni. Nejůležitější charakteristikou této formace je poté fakt, že druhý vrchol je spojen s výrazně nižší úrovní volume (objemu obchodů), oproti prvnímu vrcholu. Volume u druhého vrcholu většinou poklesne na velmi nízkou úroveň, která naznačuje prakticky úplný nezájem o obchodování na této úrovni.

Jelikož volume jde s trendem, tak je toto velmi abnormální situace a proto je toto vnímáno jako medvědí signál. Volume má často tendenci se zvýšit po zformování druhého vrcholu, zejména poté, co cena poklesla pod úroveň lokálního dna mezi danými dvěma vrcholy. V rámci předchozího uptrendu je už tento samotný fakt poklesu ceny pod předchozí support rovněž abnormální. V platném a "zdravém" uptrendu volume klesá s klesající cenou, nikoliv expanduje. Za předpokladu že druhý vrchol je spojen s poněkud nižším volume než ten první, není nezbytnou podmínkou, že volume pak expanduje během breakoutu pod úroveň dna mezi vrcholy. Fakt, že cena poklesne pod úroveň tohoto dna je dostatečným důkazem narušení trendu. Expandující volume pak ještě zdůrazňuje medvědí faktor daného breakoutu.

Abychom získali informaci o tom, zdali je dosavadní trend dvojitým vrcholem či dnem opravdu narušen, projektujeme vzdálenost mezi vrcholky a dnem pod úroveň tohoto dna ve směru breakoutu. Dvojité dno je zrcadlovým zobrazením dvojitého vrcholu.


Breakout nad úroveň obráceného dna (v případě dvojitého dna rozuměj vrcholek mezi těmito dny), který poukazuje na potenciální obrat ceny vzhůru, musí být spojen s nárůstem volume. Pokud toto chování volume není patrné, pak jde o falešný breakout.

Opět je velmi důležité, abyste sledovali určitý pokles volume během druhého dna. Nezáleží na tom, zdali cena je lehce pod nebo lehce nad předchozím srovnatelným dnem, ačkoliv obvykle je lehce níže. Hlavní pointou je, že volume výrazně poklesne během formování druhého dna. První dno je zpravidla vyvrcholením prodejní fáze trhu, takže druhé dno reprezentuje pouze spíše cenový test, který potvrzují konec dosavadního downtrendu.


Po této fázi volume zpravidla, společně s růstem ceny, expanduje pomalu až k úrovni breakoutu. Po potvrzení breakoutu pak expanduje výrazně.

Dvojité vrcholy se často prodlouží v čase na trojité nebo dokonce čtyřnásobné formace. Ačkoliv tyto formace jsou mnohem méně časté. Chování volume během těchto vícenásobných formací již není tak typické a tedy tak spolehlivé. Vícenásobný vrchol či dno rovněž reprezentují výraznější bitvu mezi nakupujícími a prodávajícími. Z toho pak vyplývá, že následný otočený cenový trend je o to silnější.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: