NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Exponenciální klouzavé průměry

Vyšlo 3.6.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Exponenciální klouzavé průměry
Exponenciální klouzavé průměry patří mezi tzv. vážené klouzavé průměry. Jsou více citlivé a obrací svůj směr pružněji oproti jednoduchému klouzavému průměru i při použití stejně dlouhého časového úseku. Tato citlivost má také svou stinnou stránku. A tou je větší počet falešných signálů.

Předchozím článkem jsme již plánovali sérii o klouzavých průměrech zakončit. Nicméně zvolili jsme ještě malý vzdělávací bonus v podobě rozšíření série o úvod do důležité části tohoto tématu, kterou jsou Exponenciální klouzavé průměry.

Smyslem těchto článků není podat vyčerpávající popis všech variací klouzavých průměrů a práce s nimi. Naším cílem je spíše nahlédnout do problematiky v podobě všeobecných důležitých informací s vědomím, že případné další dostudování dané problematiky pak závisí na vás, čtenářích :-).

Exponenciální klouzavé průměry patří do druhé důležité kategorie tématu klouzavých průměrů, kterou jsou tzv. vážené klouzavé průměry (základní rozdělení klouzavých průměrů je tedy na jednoduché a vážené klouzavé průměry). Vážené klouzavé průměry jsou počítány několika různými způsoby. Ať už obchodník využívá ten, či onen, tak vždy vychází z jednoho základního východiska, kterým je, že:

Vážený klouzavý průměr přidává větší váhu aktuálním datům. Čím starší je cenový údaj, tím menší váha je mu přidělena.

Exponenciální klouzavé průměry (anglicky exponential moving average - EMA) jsou počítány tak, že vynásobíte rozdíl mezi dnešní cenou a klouzavým průměrem hodnotou exponentu. Hodnota tohoto exponentu závisí na délce časové řady, kterou využíváte k sestavení klouzavého průměru. Jelikož každá moderní obchodní platforma nabízí zobrazení EMA přímo v grafu, tak není nutné zde vysvětlovat přesný vzorec pro výpočet hodnoty klouzavého průměru.

Hlavní podstatou, kterou je dobré si zapamatovat je, že EMA je mnohem více citlivý a obrací svůj směr "pružněji" oproti jednoduchému klouzavému průměru i při použití stejně dlouhého časového úseku. V obrázku můžete vidět dva 30denní klouzavé průměry:

  • Zelená křivka zobrazuje 30denní jednoduchý klouzavý průměr.
  • Růžová křivka zobrazuje 30denní exponenciální klouzavý průměr.

Šipkami jsou znázorněny výrazné rozdíly mezi jednoduchým a exponenciálním klouzavým průměrem v jejich citlivosti na výrazné cenové pohyby.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.
Exponencialni vs. jednoduchy klouzavy prumer.

Jelikož je EMA citlivější na cenový vývoj oproti jednoduchému klouzavému průměru, tak nabízí lepší načasování vstupních signálů do trhu. Vzhledem k tomu, že jak časový vzorek (počet cenových údajů použitých k počítání průměru) tak metoda výpočtu (jednoduchý či exponenciální klouzavý průměr) jsou ve všech případech kompromisem mezi citlivostí a včasností, tak tato citlivost má také svou stinnou stránku. A tou je větší počet falešných signálů.

Ačkoliv se může, vzhledem k výše popsaným vlastnostem EMA, zdát jednoduchý klouzavý průměr jako méně vhodný pro tvorbu nástupních cenových signálů, tak při důkladném porovnání efektivity jednoduchého a exponenciálního klouzavého průměru patrně dojdete k závěru že oba dva jsou stejně dobrým nástrojem pro identifikaci vašich ziskových příležitostí na trzích.

Populární metodou využití klouzavých průměrů je sestavení obálkových křivek či pásů okolo křivky klouzavého průměru. Tyto obálkové křivky mohou sloužit všeobecně jako dynamické úrovně supportu a rezistence. Tato funkce se uplatnila v indikátor Bollinger Bands (Bollingerova pásma) či v indiákor "envelopes" - tedy obálky. Tyto indikátory však mají své nevýhody, jelikož sice dobře vypadají na papíře, ale nevýhodou je, že cena často nerespektuje tyto rezistenční/supportní úrovně vzhledem k aktuálnímu tržnímu sentimentu.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: