NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Fondy - ETF, HedgeFunds... Jak se v nich vyznat?

Fondy - ETF, HedgeFunds... Jak se v nich vyznat?
V tomto článku jsme si vzali do hledáčku tři významy slova fond, se kterými se můžete často setkat. Tyto specifické formy fondů se někdy vzájemně vylučují ve smyslu buď a nebo. Jindy je naopak jeden fond specifickou verzí jiného. Naučte se orientovat v těch nejčastějších formách fondů.

ETF - fondy obchodované na burze


ETF znamená Exchange Traded Fund, tedy fond, jehož podíly se obchodují na burze. Tento fond vlastní nějaké podkladové aktivum - akciové podíly, dluhopisy, fyzickou komoditu a podobně. Čistou hodnotu tohoto majetku pak dělí na podíly. Podílníci tedy nemají přímý přístup k vlastnictví podkladového aktiva (dluhopisy, zlato) ale namísto toho je vlastní nepřímo skrze podílové listy ETF fondu.
Nejznámější a největší ETV Fondy jsou Spider (SPDR), který kopíruje akciový index S&P500 a DIA fond, který sleduje vývoj indexu Dow Jones Industrial Average.

Jak se ETF obchodují?

Obchodování ETF je prakticky stejné, jako obchodování akcií. Takže je mj. možné je také prodávat na short. Podíly v ETF se obchodují jako normální akcie na akciové burze. Finanční podíly ETF kopírují cenový vývoj indexu, komodity nebo např. dluhopisu, které tvoří jejich podkladové aktivum.

Vzájemné Fondy (Mutual Funds)

Vzájemný fond je investiční nástroj tvořený skupinou investovaných prostředků mnoha investorů. Smyslem tohoto společného kapitálu je investování do nejrůznějších cenných papírů či jiných nástrojů (akcie, dluhopisy, fyzické komodity apod.). Pojem "vzájemný" tedy vystihuje podstatu společných či "sdílených" peněz jednotlivých investorů. Největší výhodou vzájemných fondů je, že umožňují i malým investorům podílet se ve skupině na takových investicích, ke kterým by na vlastní pěst neměli přístup.

Vzájemný fond je tedy seskupení finančního kapitálu s cílem ziskového investování. Fond řídí najatí manažeři. Ti sestavují investiční portfolio z více či méně rizikových/výnosných aktiv dle priorit podílníků. Úspěšnost fondu je sledována prostřednictvím vývoje celkové kapitalizace fondu. Celková kapitalizace fondu je odvozená od souhrnného vývoje jednotlivých dílčích investic fondu.

Jak investovat do vzájemného fondu?

Vzájemné fondy se neobchodují tak, jako ETF. Když chcete investovat do vzájemného fondu, tak se stanete jeho podílníkem. Nakoupíte v něm podíly a fond vaši investici použije pro nákupy investičních aktiv (zlato, akcie...). Díky tomu každý podílník (akcionář) se podílí na zisku či ztrátě fondu podílem, který odpovídá jeho investici ve fondu. Do vzájemného fondu investují zejména malí investoři, kteří ale chtějí aby jejich peníze spravovali profesionálové.

Hedge Fondy

Hedge fondy jsou specifickou formou vzájemných fondů. I u nich se jedná o sdružení kapitálu investorů za účelem zisku na finančních trzích. Hedge Fondy jsou ale specifické tím, že mají volnější ruce ohledně "alternativních" a neotřelých způsobů investování. Nejsou omezeny jen na klasické nákupy dluhopisů či akcií, ale jejich stanovy jim umožňují využívat agresivní a mnohem více rizikové investice do finančních derivátů, obchodování na forexu. Je to prostě agresivnější forma běžného investičního fondu, která je také často přístupná specifickým a "prověřeným" VIP klientům, kteří splňují kritéria kvalifikovaných investorů.


Díky schopnosti investovat do specifických finančních nástrojů vykazují Hedge Fondy často nízkou míru korelace vůči jednotlivým akciím, akciovým indexům či dluhopisům. Díky schopnosti mít zisk i v období kdy např. ceny akcií klesají, jsou často vyhledávány za účelem diverzifikace.

Jak do hedge fondů investovat?

Jedním slovem - obtížně. Hedge Fondy jsou zpravidla otevřeny pouze ostatním formám právnických osob. V rámci diverzifikace do Hedge Fondů většinou investují jiné fondy, které mají své hlavní zaměření více konzervativní. Dnes už se častěji objevují také např. konzervativní penzijní fondy, které do hedge fondů investují část svých peněz. Fyzické osoby musí mít k dispozici skutečně velký kapitál, aby se mohly napřímo účastnit investice v Hedge Fondech.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: