NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Fundamentální analýza

Fundamentální analýza
Podstatou fundamentální analýzy je snaha o určení aktuální ekonomické hodnoty určité akcie. Fundamentální analýza je o studiu ekonomiky, sledování informací o určité firmě, ekonomických výkazech. Sledování počasí či geopolitického napětí.

V tomto článku opustíme na krátký čas rozsáhlé téma technické analýzy, které doposud v článcích našeho blogu převládalo. Dostaneme se k dalšímu velmi známému a důležitému pojmu, který souvisí s tradingem a obchodováním na online trzích. Dalším základním stavebním kamenem analýzy celkové situace na akciových, komoditních a měnových trzích je tzv. FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA.

O co se tedy jedná?

Všeobecná definice říká, že podstatou fundamentální analýzy je snaha o určení aktuální ekonomické hodnoty určitého podkladového aktiva (rozuměj cenného papíru, dluhopisu, komodity, futures na úrokovou sazbu, měnového kurzu a podobně).


Technická analýza studuje čísla a ceny, které se zachycují do grafů. Technický analytik pozoruje trendy, průrazy trendových linií, supporty a rezistence.


Fundamentální analýza je o studiu ekonomiky určité země (či většího útvaru, jako je např. Evropská Unie, Spojené Státy Americké či např. sdružení zemí vyvážejících ropu), sledování informací o finančním zdraví určité firmy, ekonomických výkazech, makroekonomických ukazatelích. Mezi fundamentální analýzu patří ale také např. sledování počasí, geopolitického napětí, válek a podobně.

Fundamentální analýza zahrnuje oblast studia ekonomiky z jejího makroekonomického hlediska, průmyslového odvětví a ekonomického fundamentu jednotlivých podniků. Cílem fundamentální analýzy je vytvoření zasvěceného posudku hodnoty určitého cenného papíru, komodity či hodnoty měny.

Zaměření fundamentální analýzy

Jak již bylo zmíněno výše, záběr fundamentální analýzy je velmi široký. Dá se však rozdělit do přibližně tří základních kategorií. Jsou jimi:

  1. Makroekonomická analýza
  2. Sektorová (odvětvová) analýza
  3. Analýza podniku

Makroekonomická fundamentální analýza

Tato část fundamentální analýzy zahrnuje studium ukazatelů o stavu ekonomiky učité země či vyššího celku (např. zemí BRICS, EU, USA, OPEC a podobně). Můžete zde sledovat pravidelně zveřejňované hodnoty objednávek v průmyslovém sektoru, peněžní nabídku, úrokové sazby, indexy cen akcií, objemy mezibankovních transakcí, počty nově založených podniků či bilance veřejných rozpočtů.


Jednoduše zde můžete sledovat veškeré informace o sektoru podniků, státu, bank, trhu práce, kapitálových trhů a dalších částí makroekonomického profilu určité země.

Sektorová (odvětvová) fundamentální analýza

Tato část FA zahrnuje strukturu a stav konkurenčního prostředí v určitém ekonomickém odvětví, jako je např. těžký či lehký průmysl, potravinářství a zemědělství, bankovní sektor či sektor služeb. Sledujeme v tomto odvětví stav a vývoj poptávky po produktech či službách tohoto odvětví, nákladové podmínky a ziskovost, technologie a výzkum a vývoj. Zároveň také např. aktuální a dlouhodobý výhled v oblasti prodeje a zisků.

Analýza podniku - fundamentální mikroekonomická analýza

Analýza mikroekonomické situace podniku zahrnuje analýzu managementu a financí, marží, účetních výkazů a podobně. Když provádíte mikroekonomickou analýzu podniku, jehož akcie např. máte ve svém portfoliu, pak sledujete situaci ve vedení společnosti, zasedání výkonných výborů a dozorčích rad. Zajímá vás finanční analýza, ve které sledujete výnosy, náklady, zisky společnosti a její kapitálovou strukturu, která odráží strukturu aktiv a pasiv. Porovnáváte pak cenu akcií společnosti, výši dividend a aktiva vaší společnosti se stejnými ukazateli u jiných společností stejného odvětví.


Účelem této mikroekonomické analýzy podniku je identifikovat podhodnocené či naopak nadhodnocené akcie na akciových trzích.


V příštím příspěvku našeho blogu se budeme fundamentální analýze dále věnovat.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: