NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Futures kontrakty - historie a fungování

Futures kontrakty - historie a fungování
V tomto článku si povíme o fungování futures kontraktů. Tyto finanční deriváty jsou nejvíce obchodovaným nástrojem online finančních trhů. Využívá je mnoho sofistikovaných spekulantů, zajišťovatelů a obchodníků po celém světě, ačkoliv jejich vznik souvisí se zěmědělstvím.

Futures kontrakt je druh finančního derivátu, tzv. "finanční kontrakt", jehož hodnota a cenový vývoj je odvozen od tzv. "podkladového aktiva". Tímto podkladovým aktivem může být např. ropa při obchodování futures kontraktů s ropou. Podstatou futures kontraktu je dohoda dvou obchodních stran (nabídky a poptávky) o uskutečnění obchodu v budoucnu (odtud futures kontrakt - obchod v budoucnosti). V aktuálním čase se však obě strany dohodnou na přesném termínu dodání podkladového aktiva, jeho ceně, množství a také specifikaci o jaký finanční nástroj nebo fyzickou komoditou se jedná.


Historie futures kontraktů sahá přibližně 150 let nazpět a jejich vznik je silně spjatý s prodejem zemědělských plodin na farmářských trzích. Vzhledem k tomu, že zemědělská produkce je silně sezonní, tak bylo běžné (zejména v době kdy nebylo možné dovážet plodiny z druhého konce světa) že farmáři neměli představu o poptávce po jejich plodinách po sklizni. Často tak nastávaly výkyvy v nadprodukci či naopak nedostatku různých zemědělských komodit. V polovině devatenáctého století se tak zformovaly centralizované trhy, na kterých se prodávala produkce nejen pro okamžité dodání, ale také pro dodání v budoucnosti. Farmáři si tedy zmapovali poptávku po své produkci, kterou ještě nesklidili a zároveň si také zajistili odbyt. Tím se podařilo utlumit výrazné sezonní výkyvy v produkci a ceně zemědělských komodit.

Futures kontrakty - matka spekulací

Dohoda o dodání podkladového aktiva v budoucnosti je velmi důležitým prvkem takto dohodnutého obchodu. Prodávající totiž může prodat něco, co ještě nevlastní. Resp. abychom byli zcela přesní, tak nic neprodá, ale zaváže se dodat v budoucnu nějakou věc (fyzickou komoditu, cenné papíry či měnu). Není však podmínkou, aby ve chvíli uzavření obchodu tuto věc již vlastnil!

Jestliže se dodavatel např. zaváže k tomu, že za půl roku dodá odběrateli tisíc barelů ropy za aktuální cenu 100 dolarů za barel, pak má dejme tomu pět měsíců na to, aby těchto tisíc barelů ropy nakoupil. Pokud během těchto pěti měsíců tržní cena ropy klesne a on bude mít možnost koupit tisíc barelů v ceně 75 dolarů za barel, pak vydělá 25 dolarů na každém barelu. Jinak řečeno v den uzavření obchodu dodavatel spekuloval na pokles ceny ropy v následujících šesti měsících a tuto svou spekulaci (v podstatě odhad, nebo také sázku na pokles ceny) zajistil dodavatelsko-odběratelskou futures smlouvou s kupujícím.

A toto je pravá podstata spekulativního charakteru futures kontraktů. Pokud jste si někdy kladli otázku, jak je možné prodat něco, co nevlastníte a teprve potom to nakoupit, nebo jak je možné vydělat na poklesu ceny nějaké komodity či akcie, tak jste si právě přečetli odpověď.

Pokud cena opravdu během pěti měsíců poklesla, tak dodavatel vydělal. Kdyby neklesla, tak by stále dle smlouvy musel v den plnění dodat 1000 barelů ropy v ceně 100 dolarů za barel a je jeho starostí, kde je získá. Pokud by nebyl schopen svému závazku dostát, tak by musel zaplatit pokutu, která je rovněž v původní smlouvě stanovena.

Když obchodujete na futures trzích, tak to ještě neznamená že jste zodpovědní za fyzické převzetí nebo dodání podkladového aktiva. Nějakých 95 % účastníků futures trhů nehodlá a ani není vybaveno k tomu, aby skladovali tisíce barelů ropy nebo podobně. Kupující a prodávající primárně vstupují do těchto kontraktů kvůli zajištění svého investičního portfolia proti dočasné ztrátě, kterou třeba očekávají. Nebo také s čistě spekulativním úmyslem (takových účastníků je na futures trzích patrně 80 % nebo více). Nikoliv však za účelem výměny fyzického zboží. Říkáte si, že je to poněkud přízemní důvod, nebo je to snad nefér? Manipulují spekulanti s cenami komodit ve světě?

Stabilizační funkce futures kontraktů

Všeobecná shoda v investičním světě je taková, že obchodování s futures kontrakty je jakýmsi velkým finančním tržištěm, který poskytuje nejen prostor pro neustálý střet nabídky a poptávky, ale funguje také jako centrum pro řízení rizik, která souvisejí s cenovým vývojem obchodovaných aktiv. Futures trhy jsou mimořádně likvidní, což znamená, že se zde setkává obrovské množství poptávajících i nabízejících, kteří tak mohou najít svého obchodního partnera na prakticky jakékoliv relevantní cenové úrovni. Tím se světové finanční trhy stávají stabilnějšími a méně náchylnými proti jednorázovým manipulacím jednotlivých silných hráčů na trhu a stejně tak proti různým událostem. Silná koncentrace poptávajících a nabízejících je ale samozřejmě spojena se značným "stádovým efektem". Jakmile se v investorském světě (tedy i ve světě spekulantů a zajišťovatelů) objeví nějaká informace, lhostejno jestli pravdivá nebo pouze smyšlená, pak se nálada těchto účastníků může velice rychle měnit a s ní se přesouvají extrémní objemy finančních prostředků. Obrovské množství velkých a malých hráčů na těchto finančních trzích formuje globální sentiment, který je jakýmsi průměrem individuální investorské nálady a vyrovnává tak výkyvy pocházející z fundamentálních událostí světového finančního a politického dění.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: