NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Futures trhy - charakteristika a hráči

V tomto článku se podíváme blíže na typy účastníků futures trhů. Hráči na finančních trzích mají různé priority a motivace, na jejichž základě do finančních kontraktů vstupují. Mají jiné potřeby a z nich také plynou jejich strategie a chování na finančních trzích.

Zisky a ztráty, které se tvoří na futures trzích, záleží na cenových pohybech trhu s určitým aktivem. Když např. cena futures kontraktu na ropu vzroste na 55 dolarů za barel den poté, co těžař (prodávající) a zpracovatel (kupující) vstoupí do smlouvy za 50 dolarů za barel. Těžař, který je držitelem krátké pozice, neboť stojí na straně nabídky, tím ztratil 5 dolarů na každém barelu, protože prodejní cena vzrostla oproti budoucí ceně, za kterou je on zavázán ropu dodat (50 dolarů za barel). Naopak držitel dlouhé pozice, kterým je zpracovatel ropy, právě vydělal 5 dolarů na barelu, protože cena, kterou musí v budoucnu zaplatit je nižší než cena, kterou zbytek futures trhu musí zaplatit za ropu v budoucnu.

Cíle účastníků futures trhů - Stanovení ceny a omezení rizika

Futures trh je prostorem pro určení ceny. Na základě současné a budoucí nabídky a poptávky neustále proudí informace z různých částí globálního fyzického trhu. Takové faktory, jako je politika, ekonomika, války, počasí, komplikace v dodávkách a podobně neustále ovlivňují aktuální cenu dané komodity, která se tak neustále mění.


Dalším důvodem pro účast na futures trzích, je eliminace rizikového potenciálu investice. Stanovení ceny na začátku celé transakce snižuje její rizikovost a zároveň účastníci obchodu vědí, kolik budou muset dodat a převzít. Toto např. snižuje celkové náklady maloobchodních prodejců. Nižší míra rizika znamená menší šanci, že výrobce bude navyšovat ceny v průběhu roku.

Účastníci trhů - zajišťovatelé a spekulanti

Jedním z hlavních účastníků futures trhů jsou tzv. "zajišťovatelé". Jak název napovídá, jsou to subjekty, které potřebují zajistit parametry obchodů do budoucna. Tedy cenu, množství a další parametry obchodů. Konkrétně jsou to farmáři, výrobci, mezinárodní obchodníci a podobně. Vstupují o dlouhých a krátkých pozic, které znamenají závazek dodat a odebrat určité zboží. Díky futures coby smlouvě o budoucí smlouvě se chrání proti cenovým rizikům.


Držitelé dlouhých pozic ve futures kontraktu jsou ti, kteří komoditu nakupují. Jejich cílem je zajistit si co nejnižší cenu nákupu. Naopak majitelé krátkých pozic jsou ti, kteří komoditu prodávají a logicky je jejich záměrem zajistit co nejvyšší cenu zboží, které mají dodat. Uzavřený futures kontrakt tak poskytuje jednoznačnou jistotu ohledně ceny pro oba smluvní partnery a chrání je tak proti dalšímu nežádoucímu jevu, kterým je zvýšená cenová volatilita. Díky zajištění tak může odběratel také stanovit svou výrobní marži, která je rozdílem mezi cenou surového materiálu a cenou finálního výrobku.


Dalším "živočišným druhem", který se na futures trzích pohybuje, jsou spekulanti. Jejich cílem není minimalizace rizika spojená s dodavatelsko odběratelským procesem a následující obchodní činností. Cílem spekulantů je finanční zisk, pocházející z přirozeně rizikové povahy futures trhů. Spekulanti vyhledávají a milují přesně ty cenové aspekty, které zajišťovatelé nesnáší a chrání se proti nim. Spekulanti vydělávají peníze na základě obchodování (výměny) finančních instrumentů. Nikoliv obchodem s fyzickou komoditou. Vyhledávají cenovou volatilitu, nejistotu ohledně ceny a tak dále.


Spekulant, který nakupuje kontrakt za nízkou cenu, aby jej později prodal za vyšší cenu zpravidla nakupuje tento kontrakt od zajišťovatele, který prodává kontrakt za nízkou cenu v očekávání, že cena do budoucna poklesne.


Na rozdíl od zajišťovatele, spekulant nehodlá podkladovou komoditu kontraktu jakkoliv vlastnit a fyzicky ji dodat či převzít. Jeho cílem je tvorba zisku na základě uzavírání krátkých a dlouhých pozic na rostoucí a klesající ceny v čase.


Finanční trhy se velmi rychle vyvíjejí a cena se mění prakticky v každém okamžiku na základě neustále se měnící nabídky a poptávky. Spekulanti a zajišťovatelé tak profitují jeden na druhém. Tím, jak se blíží termín dodání zboží v rámci nějakého futures kontraktu, tak jsou také známy aktuálnější a přesnější informace, které do tržní hry vstupují a které trh zahrnuje do ocenění nejen aktuálního kontraktu, ale i těch budoucích.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: