NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Je zlato dobrá dlouhodobá investice?

Je zlato dobrá dlouhodobá investice?
V tomto článku se zaměříme na nejznámější drahý kov na světě - zlato. Všeobecně se má za to, že zlato je jednou z nejbezpečnějších investičních komodit. Tuto svou roli potvrdilo v průběhu nejen staletí, ale přímo tisíciletí.

Historikové tvrdí, že za jednu unci zlata jste si ve starém Římě mohli koupit společenské oblečení, kterým tehdy bylo roucho, opasek a sandály. Co si koupíte za cenu unce zlata dnes? Je to oblek, kravata, opasek a boty. Tedy opět základní společenské oblečení...

Současný svět je svět poznamenaný opět rostoucím napětím mezi USA a Ruskem, politickou krizí v Eurozóně, spojenou s migrační krizí, slabým ekonomickým růstem Číny a dalšími faktory nejistoty. V takovém období se nejen investoři, ale také jednotlivci snaží chránit své bohatsví a zajistit svou životní úroveň. K tomuto účelu tradičně sloužily cenné kovy v čele se zlatem.

Takže - jaké jsou nejzásadnější důvody pro to, abyste investovali do fyzického zlata...?

  1. Zlato je skvělý uchovatel hodnoty. Na rozdíl od papírových peněz nebo bankovních hotovostních vkladů, si zlato uchovává svou hodnotu po víceméně libovolnou časovou periodu. Ne nadarmo si lidé přenechávali své dědictví z generace na generaci ve formě cenných kovů, nejlépe přímo ve zlatě.
  2. Kupní síla čehokoliv, co je veřejně uznáváno jako všeobecný prostředek směny. Tedy peníze a jejich inflace či deflace (obecně změna kupní síly v čase). Zlato je historicky velmi dobrým prostředkem pro zajištění se proti inflaci. Jeho cena takřka vždy roste, když rostou životní náklady. Tato funkce zlata roste na důležitosti např. při ekonomických otřesech, které jsme mj. zažívali od roku 2007 relativně často. Zlato ale dobře funguje také v období deflace (což EU v současnosti právě zažívá). V období, kdy ceny klesají a ekonomická aktivita s nimi, je cena zlata (a obecně drahých kovů) jednou z mála položek, jejichž cena roste.
  3. Oslabování amerického dolaru jako hlavní světové rezervní měny. Jelikož je americký dolar dlouhodobě poměrně výrazně inflační měnou a zároveň je jím mezinárodně stanovena cena zlata, pak tyto dva faktory opět zvyšují důležitost zlato držet jako uchovatel kupní síly.
  4. Rostoucí poptávka v období ekonomického růstu. Jak jsme si řekli, zlato je dobrou zajišťovací investicí v období ekonomických otřesů. Zároveň ale také zajišťuje majetek v období blahobytu, kdy se ekonomice daří, ceny rostou (viz inflace výše) a poptávka po zlatě je čím dál větší, neboť lidé nemusejí řešit jen otázku vlastní finanční zajištěnosti.
  5. Diversifikace investic. Základním pravidlem kvalitního investičního portfolia jsou různé typy investic, jejichž hodnota je dána různými faktory, které na sobě nejsou závislé. Historicky má zlato dlouhodobě negativní korelační vývoj oproti např. akciím. Takže když se akciovým trhům nedaří, roste cena zlata a naopak. Cena zlata roste zpravidla díky geopolitickým událostem, které způsobují propady investic do akcií a dluhopisů.

Zlato tedy dobře funguje jako ochrana majetku zejména v období nejistoty ekonomické nebo politické. Dalším důvodem, proč je zlato poměrně bezpečnou investicí, je že jeho produkce a nabídka nezávisí na politickém rozhodnutí vlády nějaké země. Produkce zlata není centralizována ani do takové míry, jako je tomu např. u ropy, která je ovládána de-facto třemi hlavními producenty, kterými jsou USA, Rusko a sdružení OPEC.


V příštím článku budeme tématem zlato pokračovat. Povíme si o faktech, které nejsou v souvislosti se zlatem příliš známé.

Autorem článku je Petr Vašíček.

V tomto článku byly použity dílčí informace z portálu www.investopedia.com

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: