NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Klouzavé průměry

Vyšlo 6.5.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Klouzavé průměry
Klouzavé průměry jsou široce využívanou částí technické analýzy a používají se ke konstrukci celé řady technických indikátorů. Vytvářejí se z přesně definované časové řady a v kombinaci s cenovým vývojem poskytují nákupní i prodejní obchodní signály.

Tímto článkem otevřeme menší sérii, ve které se budeme zabývat klouzavými průměry. Klouzavé průměry jsou široce využívanou subdisciplínou technické analýzy a mj. se používají ke konstrukci celé řady technických indikátorů, jako jsou obálky (envelopes) či Bollingerova pásma.

Princip Klouzavých průměrů

Rychlý pohled na jakýkoliv graf, který ukazuje vývoj ceny v určitém období Vám ukáže, že cena se může vyvíjet velmi volatelně, neznalému oku se může jevit až nahodilá. Pohyblivý průměr je patrně nejrozšířenější metodou identifikace obratu trendu, jelikož dobře vyhlazuje aktuální fluktuace ceny, takže trader a investor může získat jasnější náhled na základní trend. Ukážeme si, že ačkoliv klouzavé průměry zdaleka nejsou perfektní (jako každá část technické analýzy), tak jsou nicméně neocenitelným pomocníkem pro každého, kdo technickou analýzu provádí.
Klouzavý průměr je tvořen vyhlazením cenových dat. K tomuto vyhlazení se používá více technik, které lze zařadit víceméně do dvou kategorií.

  1. Všechna historická data (cena za 1 den, 1 hodinu apod.) mají stále stejnou váhu. Tento typ klouzavého průměru se nazývá JEDNODUCHÝ klouzavý průměr.
  2. Vyšší váha je dána čerstvější ceně. Postupně se váha snižuje tím, čím je cenový údaj starší. V tomto případě jde o EXPONENCIÁLNÍ klouzavý průměr.

Jednoduchý klouzavý průměr

Tento typ klouzavého průměru je počítán pouhým součtem určité řady dat a následně vydělením tohoto součtu počtem cenových údajů. Jde tedy jednoduše o průměrnou cenu za určité období. Pokud chceme tedy zjistit jednoduchý klouzavý průměr za posledních např. 25 dní, pak sečteme uzavírací ceny posledních 25 denních svíček a součet vydělíme dvaceti pěti. Tím získáme hrubý náhled na uzavírací cenu následujícího dne. Celý postup se tak opakuje pro každý následující den tím, jak se výběrový vzorek dvaceti pěti pozorování posunuje kupředu. Toto posunování stojí za názvem "klouzavý" či "pohyblivý" průměr.

Pohled na obrázek s 25 denním jednoduchým klouzavým průměrem vám ukáže, že se křivka průměru otáčí poměrně citlivě podle aktuálních maxim či minim samotné ceny. Pokud má klozavý průměr reprezentovat daný trend správně, tak poslední kalkulace by měla být zaměřena na prostřední časový údaj, tedy na 13. den. Proto se často používá kombinace dvou klouzavých průměrů, kdy jeden je tvořen dvojnásobnou časovou řadou toho prvního (tedy např. 25 a 13denní klouzavý průměr).

Na obrázku vidíte plnou čarou vyznačen kratší 13denní klouzavý průměr a tečkovanou čarou je vyznačen delší 25denní klouzavý průměr. Vzhledem k tomu, že "rychlejší" 13denní klouzavý průměr je tvořen kratší časovou periodou, tak jeho křivka reaguje pružněji na cenový vývoj oproti 25dennímu klouzavému průměru, který je tvořen delším časovým obdobím, a tudíž reaguje méně citlivě na jednotlivé cenové výkyvy.

Klouzavý průměr

Obchodní signály v klouzavém průměru

Během času se v technické analýze osvědčila právě kombinace "rychlého" a "pomalého" klouzavého průměru k dosažení lepších výsledků. Obchodním signálem pak je, když cena protne "pomalejší" klouzavý trend.

Nákupní signál je indikován, když cena projde nad klouzavý průměr a prodejní signál naopak když se cena dostane pod křivku klouzavého průměru.

Výhodou tohoto přístupu je, že není potřeba čekat na obrat celého cenového trendu, ale pouze na protnutí ceny a klouzavého průměru. Nevýhodou je, že nástupní signály, které tento přístup poskytuje, mohou být často méně přesné.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: