NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Makro a mikro analýza

Makro a mikro analýza
Základním účelem fundamentální analýzy je určení tržní hodnoty určitého investičního aktiva. Praxe této disciplíny vyúsťuje do dvou dílčích částí, kterými jsou makroekonomická a mikroekonomická fundamentální analýza.

V tomto článku si povíme ještě o základním účelu fundamentální analýzy, kterým je určení tržní hodnoty určitého investičního aktiva a identifikace nadhodnocených a podhodnocených investičních aktiv. Navážeme tak na předchozí článek našeho blogu.

Ačkoliv není všeobecně pochyb o tom, že cílem fundamentální analýzy je určit tržní hodnotu určitého cenného papíru, tak v praktické provádění této disciplíny víceméně vždy vyúsťuje do dvou odnoží:

  1. Makroekonomická fundamentální analýza,
  2. Mikroekonomická fundamentální analýza.

Makroekonomická fundamentální analýza

Je přístupem "odshora dolů". Zaměřuje se na široké ekonomické faktory, které ovlivňují akciové trhy jako celek, případně určité skupiny aktiv (cenných papírů, úrokových sazeb atd...) rámci určité skupiny, tříděné např. dle průmyslového sektoru. Makroekonomická fundamentální analýza začíná hodnocením celkového vývoje ekonomiky a jejího vlivu na jednotlivé sektory ekonomiky, jimiž jsou

  1. Primární sektor - zpracovávání přírodních zdrojů. Tedy těžba, zemědělství a veškerá prvovýroba,
  2. Sekundární sektor - zpracovatelský průmysl,
  3. Terciární sektor - sektor služeb a bankovnictví.

Makroekonomická analýza zahrnuje nejen jednotlivé sektory ekonomiky, ale prochází jí dále až k jednotlivým konkrétním firmám a podnikům, které náležejí do výše uvedených sektorů.

Mikroekonomická fundamentální analýza

Je přístupem "odspoda nahoru". Základem této analýzy je hodnocení aktuální ceny např. určité konkrétní akcie a dosazení této ceny do systému hodnocení akcií dle určitých nastavených měřítek. Díky tomu je aktuální cena akcie porovnána s výší její dividendy, ziskem a např. také objemem aktiv firmy, které připadají na jednu akcii této firmy. Všechny tyto ukazatele lze také přenést do hodnotících ukazatelů, jako jsou např. dividendový výnos, poměr cena - zisky a např. také poměr cena - aktiva.

Výsledné hodnoty těchto hodnotících ukazatelů umožňují srovnání s ostatními akciemi firem ve stejném odvětví. Analytik si tak může udělat obrázek o nadhodnocených a podhodnocených akciích, které jsou identifikovány srovnáním s průměrem v odvětví.

Mikroekonomická analýza rovněž umožňuje také predikci vývoje průmyslového odvětví, či celé ekonomiky, což může pozitivně nebo naopak negativně ovlivnit ceny akcií v širším záběru.

Fundamentální analýza je tedy strukturovaným, a do značné míry standardizovaným, přístupem k průzkumu tržní hodnoty akcie a možností růstu jejich ceny. Tato analytická metoda usnadňuje identifikaci nadhodnocených a podhodnocených akcií vzhledem k jejich ekonomickému pozadí, ziskovému potenciálu jejich dividend a hodnotě aktiv firmy, která dané akcie emituje. Tento výzkum poskytuje poté podklady pro investiční rozhodnutí.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: