NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Měnové trhy od zlata k bankovkám

Měnové trhy od zlata k bankovkám
V předchozím článku jsme si přiblížili část historie měnových trhů. Přečetli jste si, že s vývojem civilizace si jako prostředek směny získaly zásadní postavení drahé kovy, a to pro své specifické vlastnosti.

Nyní se dostaneme již do nedávné historie a povíme si o tom, jakým způsobem se vyvíjely peníze v podobě, kterou známe dnes. V průběhu 20. Století doznala dynamika ve vývoji měnových systémů ve světě významných změn. Již předtím se ustanovila role centrálních bank, které dohlížely na emisi peněz a jejich oběh v ekonomice. Centrální banky prováděly dohled a zúčtování mezi jednotlivými bankovními domy a měly tak (a stále mají) podobnou roli, jako má srdce v lidském těle. Kontrolují tok peněz v oběhu ekonomiky a řeší případné výkyvy v tomto toku.

Tisk peněz.

Ústup peněz s vnitřní hodnotou

Během 20. Století se však razantně zvýšil objem peněz, který v jednotlivých národních ekonomikách a také v globálním měřítku v mezinárodní ekonomice proudil. Zvýraznil se proces, který započal přibližně v 19. Století, jímž bylo opouštění peněz s vnitřní hodnotou a naopak rozšiřování bankovek a mincí bez vnitřní hodnoty. Z tohoto termínu je dobře jasné, oč šlo. Byl to proces nahrazování platidla z drahého kovu mincemi a bankovkami, které samy o sobě neměly žádnou vlastní hodnotu. Důvodem tohoto procesu byl jednoduchý fakt, že růst nabídky drahých kovů ve světě nemohl držet krok s potřebou mnohem většího objemu peněz v globální ekonomice. Centrální banka, která tyto peníze emitovala a její důvěryhodnost se tím stala samozřejmě naprosto zásadním kritériem pro bezproblémový oběh peněz bez vnitřní hodnoty v ekonomice. Již zmíněný výrazný nárůst objemu peněz v globální ekonomice měl během první čtvrtiny až poloviny století dva zásadní důvody:

  1. Technologický pokrok zejména v podobě zrychlení dopravy. Rozvoj letectví, který urychlil přepravu zboží na velmi dlouhé vzdálenosti. Dále také rozvoj lodní dopravy a automobilismu, podpořený vynálezy benzínových spalovacích motorů, které nahradily slabé a nemotorné parní stroje. Vzdálenosti byly překonávány rychleji a snadněji. Mezinárodní obchod a s ním spojený přesun peněz do zahraničí se tím znásobil.
  2. Impulz zásadní - dvě světové války. Technologický pokrok a celková nutnost rozvoje průmyslu, tedy hlavně zbrojního, znamenaly obrovský nárůst emise peněz jednotlivými státy. Války jsou drahé a platí je ti, kdo je vedou, tedy státy.

Inflační německá marka

Razantní nárůst objemu peněz v mezinárodní ekonomice samozřejmě prohloubil riziko inflace. Ta nejdrastičtější nastala v německu po první světové válce právě tím, že ekonomika vydávala peníze bez jakéhokoliv zlatého krytí. Aby ekonomické subjekty (korporace,zaměstnanci a obchodní banky) důvěřovaly penězům, které centrální banka emituje a byly ochotny si je směňovat, tak musela být zajištěna tzv. kredibilita těchto peněz a centrálních bank samotných. Tuto kredibilitu získávaly centrální banky v zásadě třemi způsoby:

  1. Nakupování a držení rezervních zásob drahých kovů. Drahými kovy nejsou centrální banky schopny krýt 100 % peněz, které vydávají, ale i přesto potřebují tyto zásoby kumulovat.
  2. Nakupování a držení ostatních měn. Tzv. devizové rezervy zajišťují, že v případě poklesu hodnoty vlastní měny je banka schopna krýt kupní sílu svých peněz jednoduše kupní silou peněz jiného státu.
  3. Kvalitní vedení centrální banky. Profesionální management každé firmy zaručuje co nejhladší fungování této firmy. Centrální banku nevyjímaje.

V příštím článku navážeme tématem zlatého standardu a vzniku měnových kurzů.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: