NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Mikroekonomická podniková analýza

Mikroekonomická podniková analýza
V sérii o fundamentální analýze pokračujeme povídáním o mikroekonomické analýze podniku. Ta zahrnuje analýzu obchodního modelu, firemního vedení, pozice akcionářů v řízení firmy a finanční transparentnosti.

V tomto článku se v naší sérii o fundamentální analýze podíváme na jeden z hlavních dílčích segmentů, kterou je podniková - tedy mikroekonomická analýza.


V rámci mikroekonomické podnikové fundamentální analýzy se snažíte určit vnitřní skutečnou hodnotu akcie určité společnosti. Sledujete určité kvalitativní faktory, které danou společnost popisují. Vzhledem k tomu, že jde o kvalitativní ukazatele, tak je obtížné je zadat do určité tabulky či rovnice - kvantifikovat je. Ohodnocení těchto kvalitativních faktorů je tedy dost obtížné. Na druhé straně je ale víceméně nemůžete ignorovat.


O jaké kvalitativní aspekty je třeba se zajímat? Podíváme se na to blíže.

Obchodní model

Dříve, než se investor začne zabývat výsledovkami, rozvahou a cash flow, by si měl položit elementární otázku: Co vlastně ta společnost dělá? Jak vydělává peníze? Často je poměrně jednoduché porozumět tomu, čím se vlastně společnost zabývá. McDonald prodává občerstvení. General Motors prodává auta a Apple zase technologické hračičky pro komunikaci a zábavu. Můžete ale narazit také na společnosti, jejichž zdroj výnosů a zisků je někde jinde než tam, kde se na první pohled zdá být. Typickým příkladem jsou franšízové společnosti (jako např. zmíněný McDonald), které ale nevytvářejí zisk prodejem svých služeb či zboží, ale prodejem dalších obchodních licencí -; franšíz. Účetní bilance tak může vypadat na první pohled dobře, ale pokud "jádrový byznys" - tedy v tomto případě prodej rychlého občerstvení, nefunguje dobře a prodělává, pak společnost zkrachuje.

Firemní vedení

Zahrnuje způsob vedení společnosti při organizaci vztahů a zodpovědnosti mezi managementem společnosti, nejužším vedením a akcionáři. Při analýze tohoto prostředí vás zajímají stanovy, vnitřní směrnice a celková vnitropodniková kultura. Sledujete strukturu vedení a akcionářů společnosti a také finanční a informační přehlednost dané společnosti. Dále např. struktura Výboru ředitelů je důležitá z hlediska jejího poměru v zastoupení z řad vedení firmy (najatí manažeři) a z řad majitelů firmy (tedy osoby mimo vnitřní strukturu firmy). Kombinace zástupců z firmy a mimo firmu zajišťuje lepší ohodnocení toho, jak si firma vede a zajišťuje, že jsou dostatečně naplňovány zájmy akcionářů.

Kvalitou vnitřního řízení a jejím hodnocením se zabývají tzv. Ratingové agentury. Jejich hodnocení si, coby potenciální investor, můžete nechat vypracovat a získat tak obrázek o společnosti, která vás zajímá, od profesionální agentury (která si za toto nechá zaplatit nemalý peníz).

Práva akcionářů

V této oblasti investora zajímá rozsah, v jakém způsob fungování společnosti plní zájmy a potřeby investorů. Jako majitelé společnosti by akcionáři měli mít možnost komunikovat a vyjednávat s vedením společnosti a také disponovat volebními hlasy při zasedání společnosti a rozhodování o zasadních otázkách fungování firmy.

vybor vedeni

Finanční a informační transparentnost

Tento aspekt vedení firmy souvisí s kvalitou a včasností identifikace případnych finančních komplikací a celkově přehledem o finančním dění ve firmě i v situacích, kdy je vše plně pod kontrolou a v pořádku. Dostatečná finanční transparentnost znamená, že finanční zprávy společnosti jsou sestaveny takovým způsobem, že akcionáři mohou sledovat co dělá management firmy a následně tak mohou snadno porozumět skutečné aktuální finanční situaci společnosti.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: