NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Model tržního cyklu a základy identifikace trendů

Vyšlo 7.10.2013 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Model tržního cyklu a základy identifikace trendů
V předchozím článku jsme se zmínili, že je důležité obchodovat v souladu s převládajícím trendem do chvíle, dokud není zřejmé, že tento trend je u svého konce. Nyní je na čase se dovědět o trendech něco více. To Vám umožní lépe ohodnotit význam nejrůznějších technických signálů. Jednoduše - předtím, než budete schopni identifikovat obrat trendu, je třeba vědět co vlastně trend je.

V úplném základu je samozřejmě třeba rozlišovat trend na růstový a klesající. Tedy období, kdy cena buď roste, nebo se snižuje. Na tom není nic mimořádného. Dále se ale typy trendů liší podle časové periody, kterou zachycují. Je dobré vnímat trendy od aktuálních, dejme tomu "intradenních", přes krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé trendy.

Trendy a tržní cykly

  • Aktuální trend - lze označit také jako intradenní. Tedy vývoj ceny během jednoho obchodního dne od otevření burzovního parketu po jeho uzavření. Tento trend ukazuje aktuální náladu na burzovních trzích ve světě. Tedy tzv. "sentiment" trhu. Dobře si tento pojem zapamatujte, budete se s ním setkávat často. Aktuální trend můžete sledovat na grafech s krátkým časovým rámcem, např. na pětiminutových až třicetiminutových grafech.
  • Krátkodobý trend - je trendem, který trvá řádově dny až např. dva týdny. Tedy, dejme tomu, do tří týdnů. Během tohoto období např. trh vstřebává do své nálady určité fundamentální informace z ekonomiky či politiky. Může být velmi razantní na základě dobrých či špatných ekonomických ukazatelů, či pouze liknavý tehdy, když zprávy, které se zveřejňují každý měsíc, dosahují očekávaných hodnot. Krátkodobý trend je dobré sledovat. Krátkodobý trend je dobré sledovat na grafech s hodinovou bází, tedy hodinových či čtyřhodinových.
  • Střednědobé trendy jsou charakteristické pro období několika týdnů až jednotek měsíců. Typicky se může jednat o trend daný kvartálními výsledky ekonomiky, které jsou zveřejňovány jednou za tři měsíce. Střednědobé cykly jsou spjaty s hospodářským a ekonomickým cyklem, které právě trvají řádově několik let. Tyto trendy sledujte na denních grafech.
  • Dlouhodobé trendy jsou platné v období jednotek let a více. Jsou dány takovými faktory, jako je nastavení hospodářské politiky státu, mezinárodní ekonomickou a politickou situací. Jako příklad by bylo možné uvést dlouhodobý trend mezi lety 1929-1945. V roce 1929 proběhl krach na New Yorské burze a následovalo období krizové dekády let třicátých, během kterých vzniklo podhoubí pro propuknutí druhé světové války až do poloviny čtyřicátých let dvacátého století, kdy druhá světová válka skončila a začala celosvětová ekonomická rekonstrukce. Takový trend byste sledovali na týdenním či měsíčním grafu.

Mějte na paměti, že časové vymezení trendů není nijak exaktní a víceméně vychází částečně ze subjektivního vnímání burzovních cyklů. Nicméně během let se toto rozčlenění burzovních cyklů mezinárodně vžilo a používá se. Vždy platí, že čím déle trend trvá, tím větší význam má jeho konec jakmile nastane.

Výše jsme zmínili pojem "sentiment". V burzovní terminologii je sentiment prakticky totéž, co trend. Trend je vizuální zobrazení sentimentu, tedy nálady na trhu. Ta se na základě nejrůznějších informací průběžně vyvíjí. Vždy je třeba mít na paměti, že trendy se jakoby skládají dohromady. Dlouhodobý trend je výslednicí krátkodobých sentimentů v čase. Proto se také dá mluvit o "trendu v trendu". Jednoduše např. dlouhodobě růstový (optimisticky naladěný) trend mívá vždy své "slabší chvilky" kdy je nálada krátkodobě (aktuálně) nepříznivá a ceny nakrátko klesají. To může vznikat např. při náhlých negativních zprávách, které však mají pouze dočasný vliv. Z tohoto důvodu je třeba sledovat více časových rozlišení grafů daného aktiva. Pro Váš rutinní intradenní trading sledujte minimálně denní, hodinový a pětiminutový graf. Je dobré však sledovat k těmto grafům také 4hodinové, 30minutové grafy. Pro některé tradery jsou využitelné i minutové grafy. Jejich použití ale už pak svádí k "skalpingu", což je obchodování ve velmi krátkých časových intervalech. Toto obchodování má však mnoho úskalí a začátečníci by se ho měli vyvarovat.

Klikněte na obrázek pro větší náhled.

Na obrázku výše můžete vidět klesající a růstový trend forexového páru euro-americký dolar (Eur/Usd). Každý trend má své tzv. "korekce", což jsou relativně krátká časová období, kdy se cena vyvíjí opačně oproti převládajícímu trendu. Pokud byste se podívali např. na korekce uptrendu ve větším detailu např. na hodinovém či 30 minutovém grafu, pak byste opět mohli vidět cyklické chování těchto "trendů v trendu".

Klasičtí investoři se logicky zajímají spíše o dlouhodobé trendy. Jejich cílem je účastnit se růstové fáze ekonomiky a vydělat na ní. Neznají pojmy jako "prodej nakrátko" či "shortování", o kterých si povíme později. Z toho je jasné, že pro investory je zásadní mít investiční obchodní pozice v souladu s převládajícím dlouhodobým trendem.

Příště si povíme o významu synergie trendů...

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: