NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Obchodování klouzavých průměrů

Vyšlo 26.5.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Obchodování klouzavých průměrů
Klouzavý průměr, který vyznačuje určitý trend funguje také jako support/rezistence sám o sobě. Pohyblivý průměr však reprezentuje dynamickou formu supportní či rezistentní úrovně, nikoliv statickou.

V tomto článku se naposledy podíváme k tematice klouzavých průměrů. Jak jsme si už mohli přečíst v minulých článcích, klouzavé průměry se konstruují k vyhlazení grafu tak, aby byl lépe znatelný základní trend.

Klouzavý průměr jako Support a Rezistence

Jelikož je klouzavý průměr konstruován k tomu, aby odrážel aktuální platný trend, tak funguje také jako support/rezistence sám o sobě. Rozdíl mezi aktuální úrovní supportu nebo rezistence a klouzavým průměrem je v tom, že pohyblivý průměr reprezentuje dynamickou formu supportní či rezistentní úrovně, nikoliv statickou. Díky tomu když cena oslabí směrem ke křivce klouzavého průměru v rostoucím trendu, tak je v této oblasti zpravidla dobré předpokládat že na této křivce bude hledat lokální support.

I v souvislosti s tímto platí jeden ze základních principů technické analýzy, že cenový trend je platný, dokud se neobjeví dostatek důkazů o tom, že se otočil.

Stejně jako u trendových linií zde platí, že čím větší je počet dosažení křivky klouzavého průměru, aniž by tato byla protnuta, tím je větší její význam jako supportní/rezistenční oblasti.

Obrázek zvětšíte kliknutím myší.


Celkově vzato, čím delší je časový úsek, na jehož základě počítáme klouzavý průměr, tím větší význam má protnutí křivky tohoto klouzavého průměru cenou. Například protnutí 15 denního klouzavého průměru má dopad spíše na střednědobý cenový vývoj, ale ne o mnoho déle. Na druhé straně narušení 40 týdenního klouzavého průměru může ukazovat na obrat dlouhodobého primárního trendu a má tím mnohem větší význam.


Protnutí klouzavého průměru razantně strmým cenovým pohybem, ať už klesajícím či rostoucím, má menší význam pokud samotná křivka klouzavého průměru stoupá či klesá pomalu. Čím je úhel protnutí ceny a klouzavého průměru strmější (úhel je ostřejší), tím větší je pravděpodobnost, že toto protnutí bude pouze falešným průrazem.


Průrazy spíše plochých křivek klouzavého průměru (či jen mírně rostoucích/klesajících) se zpravidla ukazují jako statisticky platnější oproti křivkám klouzavého průměru s ostřejším sklonem (ať už rostoucím či klesajícím).

Ve fázi postranního trhu jsou průrazy klouzavého průměru takřka vždy falešným signálem i přesto, že křivka klouzavého průměru je plochá.

Obrat klouzavého průměru

Obraty směru klouzavého průměru jsou všeobecně významnější, než průrazy ceny skrze tuto křivku. Potíž je ve zpoždění informace, kterou obrat křivky klouzavého průměru dává. Jelikož je klouzavý průměr počítán z ceny za určité období do minulosti, pak se obrat jeho křivky projeví často až po rozhodujícím cenovém pohybu, který byste chtěli využít při své ziskové spekulaci. Pokud se vám podaří zachytit obrat křivky klouzavého průměru dost blízko cenovému vrcholu a následně využít celý cenový pohyb, pak taková spekulace bývá velmi bezpečná a zisková.


Obrázek vám ukazuje dva, poměrně extrémní, případy výše uvedené poučky s využitím 40 denního klouzavého průměru. Situace v bodě A ukazuje obrat směru klouzavého průměru, který nastal díky strmému propadu ceny. Při zamýšleném nástupu do pozice po obratu křivky klouzavého průměru směrem dolů by nebylo možné využít cenového pohybu, který tento obrat křivky klouzavého průměru způsobil. Tržní potenciál při nástupu na této úrovni by tedy byl minimální. Oproti tomu situace v bodě B skýtá lepší příležitost. Nástup na ceně v bodě B, kde se křivka klouzavého průměru otáčí z klesajícího vývoje k rostoucímu, umožňuje lepší využití tržního potenciálu cenového pohybu. Nástup v této situaci je pak spolehlivější a má dlouhodobější časovou platnost pro danou otevřenou pozici.

Obrázek zvětšíte kliknutím myší.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: