NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

OPEC a jeho role v globální ekonomice

OPEC a jeho role v globální ekonomice
V tomto článku se opět vracíme k tematům fundamentální analýzy. Představíme si jednu z významných mezinárodních korporací, která je zásadním globálním hráčem v oblasti energetických surovin. Touto korporací je poměrně dobře známá Organizace zemí vyvážejících ropu - OPEC.

OPEC je zkratkou anglického Organization of the Petroleum Exporting Countries. Jejími členy je 12 zemí, ze kterých ty nejvýznamnější jsou Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela, Irák, Írán, Kuvajt a Libye. Organizace byla založena v roce 1960 a své sídlo má ve Vídni, kde se její vedení schází minimálně 2x ročně.

Členské země tohoto kartelu mají ve svém vlivu přibližně 75-80 % veškerých zásob ropy na světě a zajišťují přibližně 40 % světové produkce černého zlata. OPEC je rovněž významným světovým hráčem na trhu se zemním plynem, spadá pod něj přibližně 15 % světové produkce této energetické komodity. Z těchto důvodů je průběžně vliv OPECu pod palbou kritiky na mezinárodní politické a ekonomické úrovni.

Rozhodování OPECu

Ze své významné globální pozice má OPEC samozřejmě schopnost výrazně ovlivňovat a stabilizovat mezinárodní trh s ropou a zemním plynem. Organizace koordinuje politiku produkce a distribuce ropy svých jednotlivých členských zemí a pomáhá zajistit dosažení zájmů svých členů. Celá organizace OPEC využívá sofistikované modely pro odhad fundamentu světové poptávky po ropě. Tyto analýzy využívá k rozhodování o zvyšování či snižování produkce ropy. Jakékoliv rozhodnutí o změnách v objemu těžené ropy však musí být přijato jednomyslně všemi zástupci jednotlivých zemí. Díky tomu však dochází ke změnám v objemu těžby poměrně zřídka a dost obtížně. Ropa má totiž globálně strategickou povahu coby hlavní energetická surovina a jednotlivé členské země OPECU mají zároveň často rozdílné naladění zahraniční politiky vůči klíčovým odběratelům ropy. Právě konflikt mezi zájmy obecné zahraniční politiky a politiky dodavatelsko-odběratelských vztahů souvisejících s ropou např. způsobil ropnou krizi v roce 1973. O tomto tématu si povíme v jednom z příštích článků.

Opec a petrodolary

Pojmem petrodolar se označují výnosy, které země produkující ropu inkasují na světových komoditních trzích právě z prodeje ropy. Tyto petrodolary jsou pak hlavním zdrojem financování domácích výdajů na infrastrukturu a celkové fungování země. Značný objem petrodolarových výnosů však země OPECu směřují do tzv. repatriace. Tou se rozumí následné kapitálové investice do aktiv v zemi, která ropu od OPECu odebrala. Typickým příkladem této repatriace jsou investice např. Saudské Arábie do společností a fondů v USA, přičemž tyto investice jsou financovány právě dolary, inkasovanými z prodeje ropy spojeným státům americkým.


Rozhodnutí OPECu během desetiletí, po která hraje hlavní roli globálního dodavatele energetické suroviny, měly vždy významný dopad na světové ceny ropy. Vzájemným cílem všech členských zemí sdružení je zajištění a udržení stability ceny ropy na takových úrovních, která je přijatelná pro spotřebitele v globálním měřítku. V případě, kdy ceny ropy rapidně rostou, se totiž OPEC dostává do nevýhodné situace, kdy jsou jeho odběratelé motivováni k masivním investicím do alternativních zdrojů energie a snižování tak závislosti na ropě.

Těžba ropy

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: