NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Otevírání a uzavírání pozic

Vyšlo 5.12.2013 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Otevírání a uzavírání pozic
Burzovní operátor. Funkce tzv. Clearingového centra, neboli centra pro vzájemné vypořádání objednávek. Tržní objednávky Market Order, Entry Stop Order, Entry Limit Order, OCO objednávka. Výstupní příkazy typu Limit, Stop-Loss, Trailing Stop.

V tomto článku si probereme několik technik pro vstup do pozice, resp. následné uzavření pozice. Přiblížíme si problematiku pravděpodobnosti a psychologického přístupu k těmto faktorům praktického obchodování.

V předchozím článku jsme si přiblížili pojem likvidita. Ujasnili jsme si, proč je důležité obchodovat na likvidních trzích a v dostatečně likvidních časech. Likvidita totiž zcela úzce souvisí s úspěšným otevřením a uzavřením pozice.

Obrázek - clearingové centrum

Burzovní robot - vypořádání nákupních a prodejních příkazů

Nejprve trochu informací o softwarovém spárovacím systému burzovního operátora. Burzovní operátor má funkci tzv. "Clearingového centra" neboli centra pro vzájemné vypořádání objednávek pro nákup či prodej. Jednoduše - když chcete nakoupit nějaké aktivum, tak burzovní software vám najde v systému nějakého partnera, který vám dané aktivum za vámi požadovanou cenu prodá. To platí samozřejmě zrcadlově i pro případ, kdy chcete prodat a potřebujete někoho, kdo od vás koupí. U tohoto procesu je potřeba počítat s obrovským kvantem požadavků - clearingový software burzovního matrixu každý den spáruje obchody v obratu několika bilionů dolarů. I pro nejmodernější výpočetní techniku je to velký nápor a systém tak potřebuje někdy vteřiny, někdy ale i desítky vteřin, aby vůči vaší objednávce nalezl protistranu. Z toho vyplývá, že s čím větším časovým předstihem svou objednávku na vstup či výstup z pozice zadáte, tím máte lepší pravděpodobnost že objednávka bude opravdu uskutečněna přesně na požadované ceně. Pokud se má naopak spárovat objednávka, která byla zadána v aktuálním čase, pak může nastat prokluz ve vypořádání s protistranou, a to jak časový, tak vám také může software nabídnout spárování na jiné ceně, než jakou jste požadovali. Tento faktor je tím významnější, čím méně likvidních trhů a obchodních časů se účastníte.

Burzovní objednávky pro nákup a prodej

Nástup a výstup do/z trhů můžeme provést skrze několik typů vstupu/výstupu do/z obchodní pozice. Projděme si tedy několik typů tržních příkazů a objednávek:

MO: neboli Market Order. Tedy "tržní objednávka", je základním nástrojem pro vstup do pozice. Znamená vstup do pozice za aktuálně platnou cenu a v aktuálním okamžiku. Proto se jí také někdy říká ATM vstup neboli "at the market" - za aktuální tržní cenu. Toto je víceméně nejčastější způsob vstupu do pozice. Má však své úskalí. Tím je schopnost (resp. reálná možnost) být v aktuální chvíli spárován s protistranou (opět viz. předchozí článek). Vzhledem k výše popsanému je patrné, že pokud požadujete exekuci příkazu za aktuální cenu, pak dle aktuálních podmínek likvidity více či méně hrozí možnost prokluzu v plnění vaší objednávky.

ESO: neboli Entry Stop Order. Je objednávkou za jinou, než aktuální tržní cenu. Tento příkaz zadáváte v případě, že očekáváte že cena se bude vyvíjet od aktuálního okamžiku určitým směrem a v tomto směru chcete do pozice nastoupit. Pokud tedy hodláte zaujmout dlouhou pozici příkazem typu BUY - očekáváte tedy růst ceny spekulovaného aktiva, pak u objednávky ESO zadáte pro nástup do pozice cenu vyšší (očekáváte růst), než aktuální. Pro otevření krátké pozice typu short příkazem SELL tedy zadáte vstupní cenu nižší, než je ta aktuální. Očekáváte totiž, že cena od aktuálního okamžiku bude klesat a vy nechcete, aby vám "ujel vlak" i s tím, že nastoupíte za horší cenu než je ta aktuální. Vaše logika může být i taková, že zadávanou vstupní kotaci pro ESO objednávku berete jako potvrzení vámi předpokládaného cenového vývoje. Tedy něco jako "pokud cena klesne až do úrovně XY, pak bude patrně klesat i nadále a já se chci účastnit poklesové fáze trhu".

ELO: neboli Entry Limit Order. Je rovněž objednávkou za jinou, než aktuální tržní cenu. Logika této objednávky je však trochu jiná, než ESO. Hodláte např. zaujmout pozici long - tedy nakoupit aktivum (BUY) protože očekáváte nárůst ceny aktiva. Nechcete však nakupovat za zbytečně vysokou cenu, naopak chcete nakoupit co nejníže. Vaše logika je takováto: "očekávám nárůst ceny, avšak myslím si, že před konečným růstem by mohla cena ještě trochu poklesnout a v tomto poklesu chci nastoupit". ELO typu BUY tedy nastupuje do trhu, který bude podle vašeho očekávání růst, avšak chcete nastoupit za nižší cenu, než je ta aktuální. Pro ELO typu SELL - tedy spekulaci na pokles ceny platí logika opět zrcadlově. Tuto objednávku zadáte ve chvíli, kdy očekáváte pokles ceny aktiva, avšak spekulujete na to, že před poklesem by cena mohla ještě postoupit trochu výše a umožnit vám prodávat z vyšší ceny.

Je dobré poznamenat, že tyto příkazy nemají nic společného s výstupními příkazy typu Stop (Stop-loss) a Limit. ESO i ELO jsou příkazy pro nástup do pozice, nikoliv výstup.

OCO: neboli Order Cancels Order
(objednávka ruší objednávku). Je příkazem ESO i ELO zároveň. Tímto příkazem "obestavíte" aktuální tržní cenu z obou stran v určitém rozmezí, které sami nastavíte. Logika OCO objednávky je taková, že hodláte nastoupit do trhu (lhostejno jestli sell či buy). Chcete využít možnost nastoupit za lepší cenu než je aktuální (prvek ELO objednávky), ale zároveň nechcete, aby se trh rozběhnul předpokládaným směrem bez vás a proto naprogramujete příkaz pro nástup do trhu předpokládaným směrem, byť za horší nástupní cenu (prvek ESO objednávky). Jakmile se v rámci OCO objednávky vyplní jeden nástupní příkaz, tak druhý příkaz se automaticky zruší.

Všechny tři zmíněné objednávky -; ESO, ELO i OCO jsou příkazy pro otevření nové obchodní pozice. Nyní se podíváme na příkazy pro uzavření obchodní pozice.


Limit: Limitní objednávka je předem zadaná úroveň ceny, při které hodláte uzavřít svou ziskovou pozici a zisk inkasovat na svůj obchodní účet. Logicky pro krátkou pozici v klesajícím trhu je tato objednávka na nižší ceně, než za jakou jste do pozice nastoupili. Naopak v rostoucím trhu při otevřené long pozici je limitní příkaz na vyšší ceně, než na vaší nástupní ceně.

Stop (Stop-Loss): Objednávka Stop je "zarážkou" pro případ nepříznivého vývoje ceny. Můžete touto objednávkou nastavit konkrétní úroveň ceny, při které již nehodláte dále tolerovat ztrátový vývoj pozice a chcete ji uzavřít s tím, že inkasujete ztrátu. Stop-Loss však můžete použít také v situaci, kdy je vaše pozice v zisku, avšak obáváte se, že se vývoj ceny může otočit ve váš neprospěch a chcete si určitou míru zisku zajistit. Můžete tedy nastavit stop-loss jako "zarážku" pod aktuální cenu (v případě long pozice) nebo nad aktuální cenu (u short pozice) proto, aby se váš zisk nezmenšil více, než tolerujete.

Trailing Stop:
Je pohyblivý stop-loss. Nastavíte ho v určité vzdálenosti v pips od aktuální tržní ceny a trailing stop se "táhne" v tomto závěsu za vývojem ceny v případě, že cena jde vámi požadovaným směrem. Jakmile se cenový vývoj otočí ve váš neprospěch (začne se vám snižovat dosažený zisk), tak se trailing stop zastaví. Pokud je poté aktivován tak pozici uzavře. Pokud je nepříznivý vývoj pouze krátký (v pipsech) a nedosáhne trailing stopu, který se v daném závěsu zastavil, pak se stop-loss neaktivuje a pozice může dále navyšovat svůj zisk.

S praktickým použitím Trailing Stop příkazu jsou však spojeny dvě jeho slabiny:

1. Jak nastavit správně vzdálenost trailing stopu od aktuální tržní ceny? Pokud ji nastavíte příliš nakrátko, pak zvyšujete pravděpodobnost, že bude trailing stop aktivován. Jeho aktivace vám však ukrojí menší část dosaženého zisku. Pokud trailing stop nastavíte ve větší vzdálenosti od aktuální ceny, pak je menší pravděpodobnost, že bude aktivován. Pokud však aktivován bude, pak vám ukousne větší díl dosaženého zisku. Toto je jedním ze zásadních faktorů obchodování na burze - tržní vzdálenost versus pravděpodobnost. O tomto fenoménu si povíme příště...

2. Jak již bylo zmíněno v první části článku, clearingový systém pro spárování poptávky a nabídky potřebuje určitý čas k tomu, aby vaši objednávku mohl spárovat s protistranou. Úspěšnému spárování (a tedy uzavření pozice) lze napomoci tím, že zadáte objednávku pro uzavření pozice v určitém časovém předstihu (stačí např. 15 - 20 vteřin). Trailing stop je však ze své povahy velmi pohyblivý a proto naopak znesnadňuje burzovnímu robotu jeho práci při spárování vaší objednávky s protistranou. Zejména při volatilních trzích pak může trailing stop být velmi nespolehlivým pomocníkem.

Přečtěte si následující článek o Supportech a Rezistencích.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: