NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Peníze v trzích

Vyšlo 4.11.2013 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Peníze v trzích
V dnešním článku se podíváme na zoubek několika faktorům, které jsou pro reálné obchodování mimořádně důležité, avšak nesouvisí zcela přímo s technickou analýzou a práci na grafech. Jedná se o finanční páku, finanční účinnost a likviditu.

V předchozím článku jsme si řekli něco o trendovém vývoji finančních trhů a burzovních cyklech. Nyní lehce odbočíme a povíme si o některých prvcích finanční podstaty burzy.

Finanční páka

Moderní finanční trhy skloňují v nejrůznějších pádech slovo finanční páka, neboli leverage. Tento moderní nástroj finančních trhů výrazným způsobem zpřístupňuje výhody spekulací na finančních derivátech individuálním traderům-spekulantům. Finanční deriváty, jako jsou např. CFD kontrakty, na jejichž základě fungují i forexové trhy umožňují získat zisk ze změny ceny derivátu i přesto, že spekulant nevynaloží částku v hodnotě celého kontraktu. Spekulant složí tvůrci trhu tzv. zálohu - margin. Za tuto zálohu může inkasovat na svůj účet plný zisk (či ztrátu) z cenového vývoje podkladového aktiva, na jehož cenu spekuluje. V praxi to znamená, že za zálohu v řádu desítek dolarů či eur můžete kontrolovat celý kontrakt v hodnotě několika tisíc (nebo i více) dolarů. Záloha je po ukončení obchodu vratná a spekulant inkasuje celý zisk či ztrátu, kterou svým obchodem po dobu jeho trvání realizoval.


Finanční páka je tedy poměr mezi výší zálohy (marginu) a velikostí kontraktu. Pokud např. záloha na 1 lot kontraktu je 25 dolarů a velikost kontraktu je např. 5000 dolarů, tak finanční poměr 25:5000 dává finanční páku 1:200. Spekulantovi tedy stačí jedna dvousetina (tedy půl procenta) velikosti kontraktu k tomu, aby tímto kontraktem mohl disponovat.

Obrázek - finanční páka

Finanční účinnost

V praxi online obchodování má mnohem větší význam než finanční páka fenomén tzv. finanční účinnosti. O tomto rozměru obchodování se příliš často nemluví, avšak má na váš každodenní trading větší vliv než finanční páka. Finanční účinnost je jednoduše peněžní ohodnocení cenového pohybu aktiva.


Pokud se např. úroková sazba eura vůči americkému dolaru (mluvíme tedy o změně kurzu forexového páru Euro - Americký dolar) vzroste během dne z kurzu 1,2850 na 1,2900, pak má posun kurzu o 50 pips konkrétní vliv na stav vašeho účtu, pokud v danou chvíli máte na Eurodolaru zrovna otevřenou pozici. Kolik peněz tedy těchto 50 pips znamená? To je exaktně dáno nastavením kontraktů u tvůrce trhu. Na většině platforem by tento 50 pipsový pohyb znamenal 50 dolarový (či 50 eurový) zisk nebo ztrátu. Finanční účinnost eurodolaru je tedy 1:1. Různá aktiva však mají finanční účinnost odlišnou. Tato finanční účinnost může být větší či menší než 1.


Finanční účinnost daného aktiva tedy znamená, kolik peněz vyděláte či proděláte při změně kotace (ceny) daného aktiva o 1 pips (tedy změnu kotace podkladového aktiva o 1 jednotku poslední desetinné hodnoty).

Finanční účinnost, stejně jako finanční páku nemůže trader nijak ovlivnit. Je externě daná tvůrcem trhu.

Likvidita

Dalším zásadním faktorem úspěšného vstupu a výstupu do pozice je dostatečná likvidita. O co že se to jedná? O likviditě se mluví v souvislosti s možností praktického a bezproblémového obchodování na jednotlivých trzích. Dostatečná likvidita znamená, že se daného trhu, tedy obchodování na určitém typu aktiva, např. forexovém páru Euro - americký dolar, účastní velké množství různých subjektů, které tomuto trhu dodávají své peníze prostřednictvím poptávky či nabídky obchodních pozic (tedy tím, že otevírají obchodní pozice na Eur/Usd).
Pokud např. hodláte vstoupit do krátké pozice na určitém aktivu, tedy aktivum "prodat" za určitou aktuální cenu, pak potřebujete protistranu - tedy v celém obchodním matrixu kohokoliv, kdo na této ceně stanoví opačnou objednávku vůči té vaší, bude chtít tedy nakoupit. Systém burzy vás poté "spáruje" s touto protistranou a obchod může být realizován.


Z uvedeného je jasné, že vaším zájmem by mělo být obchodování na takovém trhu, který umožňuje bezproblémové spárování vaší objednávky s protistranou. Asi nebude nic více frustrujícího, než když odhadnete správně okamžik pro vstup do pozice a obchod se rozpohybuje vaším směrem, avšak bez toho, že byste do pozice vstoupili, jelikož systém hledá pro vás protihráče.


Jak tedy vybrat dostatečně likvidní aktivum? Všeobecně je dobré dodržovat jednoduché pravidlo - obchodujte aktiva významných světových ekonomik. Tedy americký dolar, euro, japonský jen, významné akciové indexy či dluhopisy a základní komodity jako je ropa, zlato či zemní plyn.


Stejně tak, jako jsou likvidní a nelikvidní aktiva na světových trzích, tak jsou také méně a více likvidní časy, ve kterých je vhodné obchodovat. Opět platí pravidlo držet se většiny a zaměřit se na období, kdy jsou otevřené evropské a americké burzovní parkety.

V následujícím článku se vrátíme k praktickému obchodování. Budete si moci přečíst o tom, jakým způsobem je možné otevírat a uzavírat obchodní pozice na burze.

Obrázek - kohoutek s penězi.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: