NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Pokročilé Fibonacciho nástroje

Vyšlo 17.12.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Pokročilé Fibonacciho nástroje
Tímto článkem navazujeme na sérii o Fibonacciho posloupnostech a jejich aplikaci v technické analýze grafů. Dnešním článkem se pomalu chýlíme ke konci této série a povíme si o dalších technických aplikacích Fibonacciho posloupností.

Fibonacciho kanál - Fibonacci Channel

Fibo kanál je variací na téma Fibonacciho posloupností, konkrétně Fibo korekčních formací. V případě Fibo kanálu však jednotlivé korekční úrovně netvoří vodorovné fixní vodorovné úrovně, avšak mají predikční dynamický charakter, daný právě trendovou složkou. Jdou tedy souhlasně s trendem (podobně jako Fibonacciho vějíř), který je však vymezen trendovým kanálem určitého cenového pohybu. Nástroj vám vyznačí oblasti supportu či rezistence v rámci daného trendu. Navíc dovede také predikovat násobky Fibonacciho posloupností nad 100 % rozsahu trendu. Fibonacciho kanály se právě často používají v kombinaci s klasickými Fibo korekčními formacemi.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Fibonacci Channel

Fibonacciho oblouk - Fibonacci Arc

Fibonacciho oblouky jsou technickým nástrojem, který se skládá ze tří základních křivek, které jsou nataženy s cílem předpovídat klíčové úrovně supportu a rezistence a popřípadě také oblasti, ve kterých by mohla cena kolísat. Fibonacciho oblouky jsou odvozeny od přímky, kterou v uptrendu táhnete nejnižšího bodu trendu k nejvyššímu. V downtrendu táhnete přímku naopak od nejvyššího bodu k nejnižšímu. Nástroj vám automaticky načrtne křivky, které protínají vámi načrtnutou trendovou linii právě opět v klíčových Fibo úrovních 38,2 %, 50 % a 61,8 %. Na těchto úrovních poté opět sledujete případný support či rezistenci tak, abyste mohli učinit obchodní rozhodnutí.

Na obrázku velmi dobře vidíte, jak na jednotlivých Fibo úrovních cena nabrala rychlý nárůst.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Fibonacci Arc

Fibonacciho časová pásma - Fibonacci Time zones

Fibonacciho časová pásma jsou indikátorem, který je v technické analýze používán k identifikaci časových období, během kterých cena daného aktiva pravděpodobně zažije výrazný pohyb. Tato technika se skládá ze svislých linií, které právě tato časová pásma vymezují opět na základě Fibonacciho číselné posloupnosti.

Tento nástroj je rovněž založen na Fibonacciho číselné posloupnosti, avšak je aplikován lehce odlišným způsobem oproti Fibonacciho korekčním rámcům.


Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Fibonacci Time Zone

Fibonacciho prodloužení - Fibonacci extension

Fibonacciho prodloužení jsou variantou Fibonacciho korekčních formací, které predikují do budoucna opět oblasti supportu či rezistence. Prodloužení se skládají ze všech Fibo úrovní, zachycených v rámci standardní Fibo posloupnosti do 100 % cenového pohybu který měříte. Nad to však určují oblasti, které jsou vhodné pro uzavření obchodní pozice a inkaso zisku. Nejvíce používané úrovně v rámci prodloužení jsou standardní 23.6 %, 31.8 %, 61,8 %, 76,4 % a 100% a dále pak expanze na 161,8 %, 261,8 % a 423,6 %. V praxi jsou Fibo prodloužení opět zpravidla využívána v kombinaci s ostatními technickými indikátory k lepšímu potvrzení daného obchodního záměru.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Fibonacciho Expanze

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: