NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Risk Management na burze- snadnější než si myslíte? Jak v čem...

Risk Management na burze- snadnější než si myslíte? Jak v čem...
Při řízení rizik na burze nepotřebujete žádné složité matematické modely. Stačí vám zdravý selský rozum a hlavně vědět, které faktory online byznysu máte sledovat a které jsou naopak nedůležité. A k tomu ještě jedna důležitá věc navíc. Hádejte, která to je.

V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem je vhodné uvažovat při řízení rizik na svém účtu. Zjistíte, že než složité matematické vzorce je zde běžný selský rozum a jednoduché výpočty.

Pod pojmem Risk Management si většina lidí představí složité vzorečky. Poměry a vztahy mezi nejrůznějšími tajuplnými veličinami a nesrozumitelnými pojmy. Koeficienty a tabulky. Už jen samotný pojem "řízení rizik" spoustě lidí navodí husí kůži. Kdo by pak chtěl dělat Risk Management ještě reálně provádět....?

Ve skutečnosti to všechno může být mnohem ale mnohem jednodušší. Abyste efektivně řídili rizika na svém burzovním účtu, tak skutečně nepotřebujete vysokou školu ani rozsáhlé znalosti finanční matematiky. Řízení rizik se všeobecně týká přibližně tří oblastí, které se řízení rizik dotýkají a souvisí s ním. Každá z těchto oblastí je specifická z hlediska toho, jak přesně jsou její veličiny měřitelné, kvantifikovatelné a dá se s nimi matematicky pracovat. Jinými slovy - jak je můžete ovlivnit, nebo alespoň jim porozumět. Dají se rozdělit v pomyslné škále mezi objektivními fakty, které můžeme posoudit a řídit je, a subjektivními charakteristikami, které souvisejí spíš s osobností online obchodníka, než s finančním byznysem. Pojďme se na ně společně podívat.

Tvrdá data - zisk, ztráta a Risk Management

Sem patří z vnějšku dané činitele, které jsou dané charakterem burzy, brokerem a podmínkami mezinárodního finančního clearingu (systém vyrovnání závazků a pohledávek). Co si pod tím vším představit? Sledujeme zde tržní prostor v pips, ticích či centech cenového pohybu v rámci kterých můžete realizovat zisk nebo ztrátu. Finanční agresivita aktiv která určuje váš zisk či ztrátu za každého obchodu, kterou realizujete díky cenovému pohybu v pips. Zároveň zde patří také počet lotů, které do obchodu vložíte. Tento faktor je velmi důležitý, protože se jedná prakticky o jediný prvek Money Managementu, který máte pod kontrolou výhradně vy sami a nikdo jiný. Pracujte s tímto prvkem Money Managementu a Risk Managementu zodpovědně! Svým způsobem zde ještě patří také finanční páka. O finanční páce se ale mluví velmi mnoho vzhledem k tomu, jak málo je důležitá. Finanční páka je poměr velikosti zálohy (marginu), který požaduje broker k tomu, aby vám poskytl přístup k celému kontraktu, tedy velikosti 1 kontraktu (lotu) vyjádřeného v penězích, počtu akcií a podobně. Velikost kontraktu pro vás při klasickém online tradingu ale není téměř vůbec důležitá a margin vám broker po ukončení pozice vrátí. Finanční páka je důležitá tehdy, když hlídáte poměr peněz vynaložených na marginy vůči celkové výši vašeho burzovního konta. Marginy jsou u brokerů zpravidla tak nízké, že pokud se pohybujete v rozumných mezích, tak u běžného brokera nepřekročíte několik procent zatížení účtu. Mnohem důležitější bude reálná finanční ztráta z otevřených ztrátových pozic. Tyto veličiny lze přesně dopředu vypočítat a vyčíslit. Stojí na jedné straně pomyslné škály "vyčíslitelnosti" vlivů, které mají na úspěšný trading vliv.

Práce s pravděpodobností

Určení pravděpodobnosti toho, kam se bude cena v nejbližší budoucnosti vyvíjet se nachází na pomyslné škále "vyčíslitelnosti" vlivů, které působí na online obchodování, někde uprostřed. Pravděpodobnost nějakého cenového pohybu můžete určit s větší nebo menší mírou. Prostě odhadujete, že cena ropy půjde nahoru nebo dolů s nějakou pravděpodobností. Stoprocentní jistotu ale nikdy nemáte a vaše úspěšnost je také věcí relativní - máte nějakou pravděpodobnost že cenový vývoj do budoucna určíte správně. Pravděpodobnost určitého cenového vývoje můžeme posoudit na základě faktorů, které sice mohou být zjevné, ale ne každý je vnímá stejně. Typickým příkladem může být trend. Když máme na grafu jasný trend, tak je velká pravděpodobnost toho, že jej většina obchodníků vnímá v zásadě stejně, ale drobné nuance se mohou už u různých obchodníků lišit. Pravděpodobnost toho, že nastane nějaký cenový vývoj na grafu prostě nelze určit úplně přesně. Existují však nástroje, které nám pomáhají zvýšit pravděpodobnost úspěšného odhadu. Těmito nástroji je např. technická analýza, která nám pomůže stanovit cenový trend a bariéry, které ho mohou zastavit. Pravděpodobnost tedy můžeme pouze odhadovat a být v tom na základě svých zkušeností více nebo méně úspěšní. Ale o zcela přesném určení nějakého vývoje se bohužel může nechat zdát i těm nejlepším online obchodníkům. Jsou tedy některé faktory v online obchodování a řízení rizik na burze, které můžete mít zcela pod kontrolou. Moc jich není, ale o to více byste je měli využívat. Zbývá ale ještě jeden důležitý faktor řízení rizik. A tím je řízení vlastní hlavy.

Risk Management a vlastní psychologie

Risk management je velmi silně provázán s psychologií online tradera. Individuální psychologie každého člověka je abstraktní veličina. Bavíme se zde o charakterových rysech a návycích, které silně ovlivňují, zdali bude jednotlivec na burze úspěšný, nebo nebude. Navíc se tyto osobnostní rysy v čase vyvíjí. Už jste slyšeli větu "zisk se rodí v hlavě". Jestli na burze vyděláte nebo proděláte je dáno vaší schopností co nejlépe vyhodnotit objektivní situaci na burze. Jestli máte znalosti a dovednosti, nebo nemáte. Nebo jak moc je máte... Pokud se budete na burze pohybovat dostatečně dlouho, tak zjistíte že je to právě vaše psychologie, která stojí nad burzou a ovlivňuje vaše jednání nejen v tradingu, ale i v soukromém životě. Vlastní psychologie je u každého člověka unikátní a tento faktor nelze zaškatulkovat nebo nějak jednoznačně vyhodnotit. Tím se samozřejmě stává mnohem hůře "uchopitelným" nástrojem pro práci na vlastním úspěchu. Zdravou psychologii nezískáte studiem seminářů o burze nebo v příručkách technické analýzy. Zdravou psychologii si musíte vypěstovat sami a je to dlouhý proces, který by vystačil na několik odborných publikací.


Co nás všechny vede k tomu, že chceme obchodovat na burze? Pro většinu lidí je to finanční a časová svoboda. Chceme vydělávat velké peníze z pohodlí domova. Mnoho lidí se ale na burze trápí jako věční začátečníci. Nedokážou rozeznat důležité informace od nepodstatných a zejména nemají "srovnány v hlavě" priority a životní postoje. Schopnost mít dobré vztahy, koordinovat pracovní a byznysový život s rodinným a další osobnostní prvky jsou jakoby na pozadí našich rozhodovacích procesů na burze. Abyste byli na burze úspěšní, je potřeba mít srovnaný osobní život, znát své priority a zejména své slabé a silné charakterové stránky. Rozvoj těch silných a zkrocení těch slabých charakterových rysů bude dlouhodobě tím nejpevnějším stavebním kamenem vaší burzovní kariéry. Technickou analýzu se můžete naučit. Ale vyrovnanou psychiku si musíte vybudovat a "zažít".

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: