NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Sektorová fundamentální analýza

Sektorová fundamentální analýza
Další článek o fundamentální analýze se týká zaměření na ekonomnické odvětví - tzv. sektorovou analýzu. V této sub-disciplíně se zabýváte analýzou celého odvětví, ve kterém se společnost pohybuje a pozicí konkrétní společnosti v tomto sektoru.

V tomto článku pokračujeme dále v sérii fundamentální analýzy. Zaměříme se na další oblast tohoto tematu, kterou je sektorová, nebo také odvětvová analýza. Od mikroekonomické analýzy jednoho konkrétního podniku se postupně přesouváme k širšímu záběru a povíme si o tom, jaké faktory sledovat, když vás zajímá určité tržní odvětví, kterým může být např. sektor spotřební elektroniky či IT odvětví. Tento druh analýzy je důležitý pro porovnání např. toho, jak si vede určitý vybraný podnik vzhledem k celému odvětví, do kterého spadá.

Každé ekonomické je charakteristické určitými odlišnostmi v oblasti své klientely, tržního podílu mezi jednotlivými společnostmi, potenciálem rozvoje tohoto odvětví, konkurencí, regulací ze strany státu a nadnárodních organizací a také např. tržními cykly daného odvětví. Porozumění tomu, jak daný ekonomický sektor funguje, poskytuje investorovi hlubší pochopení finančního zdraví společnosti, kterou sleduje.

Sektorová analýza - zákazníci

Existují společnosti, které realizují své výnosy prodejem výrobků či služeb velkému množství zákazníků. To jim zajišťuje vyšší výnosovou stabilitu, neboť např. změna v spotřebitelském uvažování tuto firmu ovlivní relativně méně. Naopak společnosti, které se vysoce specializují, nebo nabízejí takový produkt/službu, kterou odebírá jen relativně úzká skupina zákazníků, jsou mnohem více ohroženy změnou spotřebitelského chování či myšlení. Proto je dobré sledovat, jak širokou bázi zákazníků daná společnost zásobuje.

Sektorová analýza - Podíl na trhu

Velmi důležitým faktorem je také tržní podíl určité společnosti. Pokud daná firma zásobuje např. 75 % trhu, tak je jasné, že je na trhu jednoznačnou jedničkou. Z toho plyne řada nejrůznějších výhod pro investora. Tato firma má díky svému tržnímu podílu finanční a např. také technologický náskok před svými konkurenty. Tyto faktory pomáhají ochraňovat budoucí kapitálové příjmy jak společnosti, tak jejích investorů.

Analýza růstového potenciálu sektoru

Dalším faktorem, který zajišťuje ekonomickou pozici vámi sledované firmy v jejím sektoru, je potenciál růstu spotřebitelské báze. Otázka, zdali objem zákazníků daného sektoru má možnost růstu je klíčová, neboť bez nových zákazníků je jedinou možností, jak může firma zvýšit svůj tržní podíl, je omezení tržního podílu nějakého konkurenta. A to není nikdy jednoduché.

Konkurenční prostředí v sektoru

Jednoduchý přehled počtu konkurenčních firem v daném sektoru je pouhým zlomkem v porozumění pozice dané firmy mezi jejími souputníky v odvětví. Jedním z nejdůležitějších znaků každého odvětví jsou např. bariéry vstupu do odvětví v podobě např. velmi vysokých fixních nákladů na rozběhnutí určité výroby nebo podobně. Jedním z největších rizik souvisejících s tržním prostředím je cenová elasticita poptávky. Ta souvisí s pružností, se kterou reagují spotřebitelé na zvýšení či snížení ceny produktu dané firmy. Rovněž také souvisí se schopností výrobce (poskytovatele služeb) efektivně přenášet zvýšené náklady výroby na spotřebitele výrobku. Společnosti, jejichž výrobky mají pouze omezené množství alternativních "náhražek" (tzv. substitutů) mají lepší schopnost přenášet nákaldy na své zákazníky.

Regulace sektoru

Určitá odvětví ekonomiky jsou vysoce regulována státními úřady či nadvládními organizacemi vzhledem k významu či povaze produktů daného sektoru. Tak, jak jsou tyto regulace často velmi důležité pro veřejnost a spotřebitele, tak stejným způsobem snižují investorskou atraktivitu daného sektoru a firmy, která se v tomto sektoru pohybuje. Tato regulace je zpravidla zaměřena proti zneužívání např. monopolního postavení určitých dominantních společností na trhu tak, aby tyto společnosti nezneužívaly svého postavení a nerealizovaly nefér zisky. Typickým příkladem firmy v tomto odvětví může být např. poskytovatel elektrické energie. Dalšími příklady mohou být např. zbrojní či farmaceutický průmysl, jehož produkty jsou potenciálně zneužitelné na volném trhu.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: