NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Technické bariéry ropy

Vyšlo 23.2.2016 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Technické bariéry ropy
V tomto článku navážeme na sérii o technické analýze. Po akciích a forexu se zaměříme na jednu z nejdůležitějších komodit svět, kterou je ropa. Podíváme se na to, jaké cenové bariéry ji aktuálně ovlivňují.

V několika posledních článcích jsme se zabývali technickými bariérami na akciových indexech a na měnovém páru euro-americký dolar. Nyní na tuto sérii navážeme a podíváme se na dlouhodobé a střednědobé bariéry, které aktuálně ovlivňují ropu.


Na Obrázku 1 níže zachycujeme dlouhodobý vývoj na 1denním grafu ropy Crude Oil WTI. Můžeme vidět jednu z formací, která je typická pro významné tržní bariéry. A tou je transformace supportní linie v rezistentní v průběhu jednoho roku. Na přiloženém grafu vidíme, že klesající supportní linie byla potvrzena 2x během ledna 2015. Poté také v březnu, na konci srpna a v polovině prosince 2015. Na začátku ledna 2016 byla ale proražena a na konci ledna již otestována jako rezistentní. Stejně tak v polovině února.


Žlutá tečkovaná čára v grafu reprezentuje nejnižší cenu 33,47 dolarů za barel. Této ceny ropa dosáhla v průběhu ekonomické krize z let 2007 - 2009, konkrétně hodnotu na počátku roku 2009. Vidíme, že tato historická bariéra je aktuálně testována zespoda opět coby potenciální rezistence. Zároveň zde dochází k souběhu této bariéry s již popsanou zelenou rezistentní linií, transformovanou z předchozí supportní linie. Tento souběh dvou bariér dělá z cenovky okolo 33 dolarů za barel poměrně výraznou cenovou úroveň. V rámci tohoto dlouhodobě negativního vývoje vidíme, že většina významnějších supportů i rezistencí mají stále klesající tendenci a aktuální souhra dvou zmíněných bariér formuje také nové nižší "high", tedy lokální maximum. Sentiment na ropě je z tohoto pohledu stále negativní.

Obrázek 1 - dlouhodobý vývoj ceny ropy. (kliknutím myší jej zvětšíte)

Ropa Crude Oil WTI - dlouhodobý vývoj

Ropa - technika střednědobého vývoje

Obrázek 2 níže zachycuje dejme tomu střednědobý vývoj ropy. Zobrazuje detailnější vývoj downtrendu, který trval přibližně od první poloviny října až do poloviny únory kdy byl výraznějším způsobem narušen. Tento downtrend je vymezen zelenými čárkovanými liniemi. Tučná plná zelená linie stále zachycuje dlouhodobější supportní/rezistentní linii od počátku roku 2015. Na obrázku vidíme konec tohoto downtrendu a vytrendování ceny od průměrné trendové linie směrem vzhůru. Průraz ceny směrem vzhůru z downtrendu prošel skrz 1. Fibonacciho retracement bariéru na úrovni 23,6 %. Poté ale narazil na souběh popsané dlouhodobé Supportní/Rezistentní linie (plná zelená), společně s historickou bariérou 33,47 dolarů za barel (žlutá tečkovaná). Tato oblast je tedy poměrně významnou bariérou. Můžeme také pozorovat, že v únoru 2016 byl souběh těchto bariér dvakrát testován zespoda coby rezistence a pokaždé se jako rezistence projevil. Za pozornost stojí, že v tomto období nenastal ani jediný den, během kterého by se cena pohybovala pouze nad touto dvojitou bariérou, tedy 1denní svíčka by byla celá kompletně nad touto bariérou.


Zajímavé je, že v první polovině února 2016 byla tato dvojitá bariéra nejprve testována seshora (konkrétně 7. ledna), avšak jako support se takřka vůbec neprojevila.

Celkový informační výstup z obrázku níže by se dal popsat asi tak, že střednědobý klesající trend byl narušen, neboť cena se pohnula vzhůru přibližně o čtvrtinu předchozího downtrendu (návrat vzhůru nad Fibonacciho retracement 23,6 %). Ropa však nezformovala zatím žádný vyšší support ani rezistenci, který by obrat trendu významněji podpořil. Dá se očekávat, že na takto nízkých cenových úrovních budou samozřejmě dlouhodobí investoři postupně akumulovat dlouhodobé investiční pozice, tedy nakupovat. Tendence k narušení jakéhokoliv downtrendu se okolo 30 dolarů za barel dají očekávat. Trh se ale stále pohybuje pod dlouhodobě silnými bariérami a nákupy jsou zatím jen velmi opatrné a jakoby "testovací".

Do této situace také zapadají nejrůznější fundamentální faktory. Jedním z nich, které sehrály svou roli během února 2016 je i dohoda Ruska a Saudské Arábie o stabilizaci objemu denně distribuované ropy na lednových úrovních. Podmínkou platnosti tohoto opatření ale bylo, že se k němu připojí také další členové sdružení zemí OPEC. A zde vzniká problém neboť např. Írán s tímto postupem nesouhlasí. Samotný OPEC je tedy vnitřně poměrně nejednotný a tento faktor oslabuje potenciál pro další růst ceny ropy z fundamentálního hlediska.

Obrázek 2 - střednědobý vývoj ceny ropy (kliknutím myší jej zvětšíte)
Ropa Crude Oil WTI - střednědobý vývoj

Zajímají vás fundamenty vývoje ropy a její vliv na akciové trhy? Podívejte se na naše starší články:

Akciové trhy pod vlivem ceny ropy a také Ropa za 30 dolarů - důvod a jaká je budoucnost.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: