NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Trendová Analýza

Vyšlo 7.2.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Trendová Analýza
V tomto článku si povíme o analýze trendů. Trendové linie jsou jednou z nejjednodušších a zároveň nejefektivnějších nástrojů technické analýzy. Dalším důležitým aspektem trendu je leverage trhu, tedy jeho hybnost.

Vlastnosti trendových linií

Trendové linie jsou jednou z nejjednodušších a zároveň nejefektivnějších nástrojů technické analýzy. Vytváříme je spojením série nejvyšších a nejnižších cenových úrovní v rámci identifikovaného cenového pohybu.


Abychom mohli navrhnout správnou trendovou linii, je třeba mít alespoň dva body, ve kterých se cena otáčí z jednoho směru do druhého (růst se mění v pokles, či naopak). Skutečně platná trendová linie by však měla být potvrzena alespoň třemi spojenými body a platí, že čím více bodů můžete trendovou linií spojit, tím větší má daná linie pro trh význam.


Význam každé trendové linie je odvozen od třech základních faktorů:

  1. Délka trendu a trendové linie
  2. počet potvrzení linie
  3. míra sklonu linie

Čím kratší je trendová linie, vymezující určitý trend, tím je tento trend a jeho následné narušení méně významným. Logicky - čím delší je trend, tím je význam jeho bariér (trendových linií, které ho vymezují) větší.

Rovněž platí, že čím vícekrát byla určitá trendová linie potvrzena tím, že se cena od ní odrazila k opačnému směru, tím je tato linie významnější. Všeobecně platí, že tři potvrzení vyznačují platný trend a čtyři potvrzení již znamenají opravdu významnou cenovou linii v rámci daného časového rámce. Toto je jedno z velmi mála takřka "železných" pravidel technické analýzy. V tomto směru také platí přímá úměra mezi významem trendové linie a její spolehlivostí do budoucna!

Samostatnou kapitolkou je strmost trendu, jeho sklon. Čím strmější trend je, tím méně je udržitelný pro delší časové období. Za různými cenovými pohyby je třeba vždy vidět emoce obchodníků, jejichž objednávky daný cenový pohyb rozpohybovávají. Výrazně pozitivní či negativní emoce na trhu, reprezentované strmým uptrendem či downtrendem, zpravidla netrvají v rámci daného časového rámce příliš dlouho. Po lehkém vydechnutí pak následuje zpravidla pohyb stejným směrem, avšak již s mírnější intenzitou, která je již dlouhodoběji platná.

Leverage Trendu

Dalším důležitým aspektem trendu je šíře trendového kanálu a s ním spojená leverage trhu, nebo leverage trendu. Toto slovní spojení není slyšet ve světe technické analýzy až tak často, avšak je velmi důležité. Leverage trhu, tedy jeho hybnost, je dána šířkou trendového kanálu a jeho sklonem. V praxi tedy vzdáleností supportní a rezistentní linie, měřenou v pips v rámci možné očekávané cenové vlny a také mírou strmosti daného trendu. Tyto dva faktory vymezují potenciál pro následující cenový pohyb a tedy prostor který vám umožňuje realizovat zisk.

Platí, že čím strmější a širší je trendový kanál, tím vyšší je leverage trhu a tedy potenciál pro realizaci zisku při správném odhadu vývoje ceny.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Breakout

Pokud sledujeme růstový trend, který si spojíme potvrzenou supportní linií (viz obrázek níže) a cena se drží nad touto supportní linií, pak je růstový trend neporušený. Jakmile je tato supportní linie narušena, tak z toho vyplývají dvě východiska pro další cenový vývoj. Jednak je toto narušení signálem pro možný obrat trendu, případně reprezentuje pouze přerušení dosud platného trendu. Tak jako tak je narušení trendové linie signálem, který by měl přitáhnout vaši pozornost, pokud je pro vás převládající trend jakkoliv důležitý.

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte myší.

Breakout z trendu

Velmi důležitá vlastnost trendových linií je obrat jejich významu, který často vzniká po jejich proražení. Narušená supportní linie se často stává po průrazu - breakoutu - rezistentní linií. O tom si můžete přečíst v předchozím článku o Supportech a Rezistencích.

Průraz trendové linie pak logicky znamená jednu ze dvou variant. Cena může po průrazu trendové linie otočit svůj vývoj, nebo naopak může dosavadní směr zvýraznit a vyvíjet se razantněji předchozím směrem. To může nastat např. při oznámení nějaké fundamentální zprávy, případně jindy, kdy je nálada na trhu potlačována a tradeři čekají na impulz, který potvrdí jejich dosavadní investiční stanovisko.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: