NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Úvod do obchodování svící

Vyšlo 20.8.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Úvod do obchodování svící
V tomto článku se vracíme opět k tematu technické analýzy. Začneme krátkou sérii o důležitém tematu technické analýzy, kterou je analýza svící. Způsob, jakým jsou svíce zobrazovány, dělá z této techniky unikátní nástroj pro technickou analýzu.

Svíčkové grafy mají svůj původ v Japonsku již před stovkami let a během rozvoje elektronického online tradingu se etablovaly jako hlavní zobrazovací technika vývoje grafu ceny v čase. Způsob, jakým jsou svíce zobrazovány, dělá z této techniky unikátní nástroj pro technickou analýzu a dává tak svícím výjimečné možnosti co do jejich interpretace.

Obrázek ukazuje 4 základní cenové informace, které nám každá svíce poskytuje. Jsou jimi tyto:
1) Maximální cena,
2) Minimální cena,
3) Otevírací cena,
4) Uzavírací cena,

Největší důraz je kladen na otevírací a uzavírací cenu. Každý z těchto cenových údajů se vztahuje ke konkrétnímu časovému období, které daná svíce reprezentuje. Tímto časovým obdobím může být 1 den, 1 hodina či např. 15 minutový interval. Otevírací a uzavírací cena je reprezentována horním a spodním okrajem tzv. "těla" svíce, které je zobrazeno jako obdelník. Tzv. "knoty" nebo také "stíny" svíce pak zobrazují nejvyšší a nejnižší cenu v daném časovém intervalu. Svíce se mezi sebou liší také barevně podle toho, zdali cena v daném časovém intervalu rostla či klesala a otevírací cena je tak níže, respektive výše než uzavírací cena.

Vzhledem k fluktuaci ceny během sledovaného časového intervalu mohou svíce nabývat nejrůznějších tvarů podle toho, jak prudce se cena během daného období vyvíjela. V případě, že uzavírací cena bude na stejné úrovni jako otevírací cena, pak tělo svíce bude mít formu pouhé horizontální čárky - viz obr. A). Opakem této svíce "bez těla" je pak svíce bez knotů. Během utváření této svíce cena nevytvořila minimální a maximální cenu od které by se odrazila zpět. Toto vidíte na obrázku B). Pokud otevírací a uzavírací ceny jsou blízko maxima nebo daného intervalu a pouze otestovaly např. výrazněji nižší cenu, pak se utvoří tzv. kladívko (viz obrázek C a D).

Výše uvedené varianty svící jsou z určitého pohledu extrémními příklady. Avšak většina svící, které můžete na grafu spatřit, je variantou na některou z výše uvedených.

Existují rovněž specifické typy svící, které mají zvláštní jména a často jsou spojeny s vyšší pravděpodobností určitého cenového vývoje, kterému předcházejí. Svíčkové cenové formace jsou zpravidla velmi krátkodobé a proto také trh na ně reaguje po relativně omezenou dobu.

DOJI svíce

Jednou z nejvíce specifických formací samostatných svící je tzv. Doji svíce. Tato svíce je charakteristická shodnou, nebo velmi podobnou otevírací a uzavírací cenou. Jejich interpretace závisí na kontextu grafu, ve kterém se objeví. Doji sama o sobě svědčí o vyváženosti mezi býky a medvědy a často tak bývá předzvěstí obratu dosavadního trendu. Společně např. s kladivem, jehož otevírací a uzavírací cena je blízko dennímu maximu však Doji předznamenává rovněž pravděpodobný obrat cenového vývoje. Pokud se však Doji vytvoří v postranní fázi trhu, pak zpravidla nemá víceméně žádnou implikaci pro budoucí cenový vývoj.

Některé varianty DOJI svící:

V příštím článku budeme v sérii o svícových grafech pokračovat....

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: