NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Varianty DOJI svící

Vyšlo 24.9.2014 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Varianty DOJI svící
V tomto článku uzavřeme téma svícových formací. Budeme se věnovat několika důležitým variantám již popsané DOJI svíce. Tato svíce je velmi charakteristická a techničtí analytikové ji vnímají pro své predicke velmi silně.

DOJI hvězda je charakteristická formací dvou svící, kdy první svíce má dlouhé tělo s relativně malými knoty a po něm následuje DOJI svíce s malým tělem, kde open a close cena jsou velmi blízko sebe, nebo jsou přímo totožné a naopak výraznými knoty, jak jste se již dověděli v jednom z předchozích článků. DOJI hvězda znamená varování že dosavadní cenový trend se patrně otočí. Dlouhé tělo svíce před DOJI svící by mělo být rozhodně ve směru převládajícího trendu (růstová svíce v uptrendu a naopak). Pokud tedy převládající trend je růstový, pak vyhlížejte zelené či modré svíce. Pokud převládající trend je klesající, sledujte červené svíce prvního dne formace DOJI hvězda.

Další formací je tzv. PADAJÍCÍ HVĚZDA. Tato formace je charakteristická víceméně pro krátkodobé vyvrcholení převládajícího růstového trendu ve kterém následuje po výraznější růstové svíci klesající svíce s pouze horním knotem a otevírací cenou nad tou uzavírací.
Doji hvězda a padající hvězda

Typy DOJI hvězdy

Jak jste se již dověděli, DOJi je svíce, která zformuje uzavírací cenu velmi blízko, nebo přímo na úrovni otevírací ceny. Open i close ceny jsou tedy víceméně identické. Samotná DOJI svíce pak může mít několik dalších variant, jsou jimi

  1. Dlouhonohá DOJI
  2. DOJI - náhrobní kámen
  3. DOJI - vážka

DOJI - dlouhonohá doji, náhrobní kámen a vážka

Dlouhonohá DOJI signalizuje jednoznačně nerozhodnost, jelikož cena kolísá výrazně během daného časového intervalu, který reprezentuje, a závěrem tohoto intervalu se vrátí k úrovni, na které daný interval otevřela. To je patrné právě z výrazných knotů. Nejvýraznější vypovídací hodnotu má dlouhonohá DOJI logicky na denním grafu, vzhledem k interpretaci vztažené ke konkrétní obchodní seanci. Zde reprezentuje nerozhodnost a kolísavost sentimentu v daném dni (či hodině apod). Případně je také velmi důležitá na časovém intervalu, který odpovídá obchodní seanci určitého specifického trhu (např. 8 hodinová svíce reprezentující americkou obchodní seanci).


DOJI - náhrobní kámen ukazuje otevírací a uzavírací cenu na nejniží úrovni cenového rozpětí daného časového intervalu (opět nejlepší interpretace je na denním grafu). Tato formace má výrazný medvědí význam a můžeme ji sledovat na vrcholcích růstových trendů. Skutečnost, že cena uzavře na otevírací úrovni poté, co dosáhla nového maxima, poukazuje na změnu sentimentu trhu. Rovněž platí, že čím delší je horní knot, tím výraznější medvědí nádech bude nastávající pokles mít.

DOJI - vážka znamená ten optimističtější scénář oproti náhrobnímu kameni (dokonce i názvy těchto formací jasně naznačují následný cenový vývoj :-) ). Vážka je specifickým příkladem svíce zvané kladivo, o které jste si také mohli přečíst v jednom z předchozích článků. Význam této formace z hlediska sentimentu je přesně opačný oproti náhrobnímu kameni. Tyto svíčky se objevují na konci downtrendu. Otevírací cena této svíce je zároveň tou nejvyšší (high cena). Po otevření časového intervalu následuje cenový pokles, který se následně zvrátí a cena se vrátí na otevírací úroveň. Tato formace má naopak silně býčí zabarvení.

Tímto článkem uzavíráme sérii o svíčkových formacích v grafech a od příštího týdne se budeme na nějakou dobu opět věnovat fundamentální analýze.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: