NEPŘEHLÉDNĚTE: Demo účet Live účet Software účet Bonusy účet

Základní principy

Vyšlo 4.10.2013 v rubrice Trading, Technická Analýza, Strategie

Základní principy

Nejprve poněkud zeširoka. Mějte na paměti, že cena jakéhokoliv aktiva, tj. akcie, komodity, měny či např. dluhopisu, je vždy určena znalostmi, nadějí, strachem a očekáváním všech lidí, kteří již disponují tímto aktivem, či jím hodlají disponovat v budoucnu.

Už jen to, že potenciální investor prozatím nevložil peníze do nákupu nějakého aktiva a se svou investicí vyčkává, znamená, že de facto stlačuje svou nečinností cenu tohoto aktiva směrem dolů. Je zcela zásadní pochopit, že účastníci trhů se dívají kupředu. Očekávají a předvídají budoucí vývoj ceny a jednají v aktuálním čase.

Co je vlastně technická analýza?

"Akcie nikdo neprodává za jejich skutečnou cenu, ale za cenu, kterou jim přisuzuje."

Garfield Drew

Investoři reagují na informace. Získávají zprávy o ekonomickém vývoji, vojenských konfliktech, počasí a mnoha dalších. Ne všichni však získají danou informaci ve stejný čas. Každý účastník trhů také vnímá určitou zprávu různým způsobem (dobrá, nikoliv každý účastník, ale dají se rozdělit do určitých skupin, které se chovají podobně). Tito lidé také na jednu a tutéž informaci nahlížejí z jiného úhlu. Hodnotí ji také odlišně, podle toho, jakou mají investiční strategii. Jedna informace má prostě různý dopad na určité typy investorů/obchodníků na burzovních trzích. Celkový "součet" těchto přístupů a náhledů na trhy jednotlivých účastníků se střádá dohromady do jediné tržní veličiny. Tou veličinou je CENA.

A právě nyní se dostáváme k samotnému základu pojmu Technická Analýza. Důvod, proč výše zmíněné má smysl znát tkví v tom, že ta CENA se vyvíjí v TRENDECH. A když vznikne trend, tak má tendenci pokračovat. Umění technické analýzy je pak o tom, identifikovat změny trendu v jejich prvopočátcích. Dokud změna trendu nenastane, pak má smysl držet investici či obchodní strategii. Jakmile je však zjevné, že sledovaný trend se otáčí, pak je logické své chování změnit. Investici opustit, prodat, změnit obchodní strategii... Prostě přehodnotit své dosavadní jednání a zaujmout nový postoj. V technické analýze zmíněný bod "zjevnosti" obratu vývoje spočívá pokaždé v něčem jiném. Někdy je to souhrn informací z ekonomiky či politiky, jindy je to technická formace na grafu. Jsou tradeři, kteří dovedou zachytit tento bod dříve (ti vydělávají více), a jsou ti, kteří ho zachytí později (tedy spíš pozdě. Ti spíše prodělávají)...

Jakmile se zformuje určitý trend, je třeba jej vnímat jako platný a v souladu s ním také obchodovat. Platný je do té doby, dokud dostatečné množství tržních ukazatelů nedá signál, že se trend otáčí. Vždy to berte tak, že dosavadní trend převládá až do té doby, dokud není prokázán jeho obrat. Technická analýza Vám pak pomůže také určit oblast začátku a konce tohoto trendu.

Počítejte s tím, že technická analýza (pokud je správně provedena) umožňuje rozeznávat zmíněné situace poměrně dobře. Avšak zdaleka nefunguje dokonale. Může Vám pomoci identifikovat směr trendu, avšak neexistuje žádná metoda přesného předpovídání vývoje trendu. Je to něco jako předpovídat počasí.

Metody zachycování grafů

Během let se vyvinuly tři základní typy zobrazování grafů. Liniový graf, čárový graf a svíčkový graf. Základní jednotka každého z těchto grafů, ať už jde o kterýkoliv z vyjmenovaných typů, zachycuje vývoj ceny v určitém časovém úseku. Tím časovým úsekem může být minuta, hodina, den, týden, či !nepřirozené" časové intervaly, např. třicetiminutový či čtyřhodinový časový úsek. Naprostá většina grafů zachycuje na horizontální ose čas a na vertikální ose cenu. Podívejme se nyní na ně trochu podrobněji.

Liniový graf

Liniový graf zobrazuje v určitém časovém okamžiku prakticky jediný údaj - uzavírací cenu. Sousled uzavíracích cen za určitá období (hodina, den atd..) v průběhu času dává spojnici, která je liniovým grafem. Lokální minima, maxima či otevírací cena není zachycena. Tento typ grafu neposkytuje tolik vizuálních informací, jako například svíčkový graf. V některých ohledech je však praktický. Zejména tím, že lépe zobrazuje převládající trend.

Čárový graf

U čárového grafu je zachycení cenového vývoje v daném období provedeno pomocí vertikální čáry. Čára samotná má jednu nebo dvě horizontální značky. Čára reprezentuje cenový rozkmit - minimální a maximální cenu, v daném časovém období. Horizontální značky poté ukazují otevírací a uzavírací cenu v daném období. Výhoda čárového grafu je v tom, že vizuálně poskytuje více informací oproti liniovému grafu. Pro začátečníky je však obtížnější se v čárovém grafu orientovat. Samotný tvar čáry vůči otevírací a uzavírací značce také leccos ukazuje.

Svíčkový graf

Je nejpoužívanější zobrazovací technikou konstrukce grafů. Tato technika pochází z Japonska a vyvinula se již před několika sty lety. Její původní výhodou bylo zachycování volatility v obchodním dni, kdy nejsledovanějším (takřka jediným sledovaným) časovým intervalem byl den. Svíčkový graf tedy zobrazuje otevírací a uzavírací cenu v daném dni, zachycenou pomocí horní a spodní hranice obdélníku - tzv. "těla" svíce. K tomu přidává také intradenně maximální a minimální cenu, která je patrná díky tzv. "knotům" (někdy se říká stínům). V zásadě tedy svíčkový graf poskytuje stejné informace jako čárový graf. Jeho výhodou je však poněkud lepší přehlednost, což je důležité jakmile sledujete nejrůznější technické formace na grafech. Zároveň tělo svíčky, která má otevírací cenu níže než uzavírací (cena v daném časovém intervalu rostla) může mít odlišnou barvu oproti svíčce, jejíž otevírací cena je vyšší, než uzavírací (cena v daném časovém intervalu klesala). I díky tomuto je svíčkový graf lépe přehledný a transparentní. Závěrem lze dodat, že určitá část technické analýzy se zabývá studiem tvarů vzájemně sousedících svíček.

Pro úplné začátečníky může být poněkud nepřehledné sledovat např. svíčkový graf. Jeho vypovídací schopnost je však zdaleka nejvyšší a pozorovatel si může odvodit mnoho informací nejen z vývoje grafu samotného, ale i z jednotlivých svíček.

V následujícím článku si můžete přečíst o základech indentifikace trendů na grafech.

Máte dotaz k článku? Napište nám!

Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Dotaz: