Informační manuál zdarma
Demo účet Naučte se ZDARMA
vydělávat na burze
Chci to vyzkoušet
 • Nic neriskujte.
  Vyzkoušejte si nanečisto
  online obchodování
Kontaktujte nás Live účet Bonusy
Live help

Rozdíly mezi Demo a Live Tradingem

Máte natrénováno v podmínkách Demo obchodování? OK, to je jistě nutné. Protože je vhodné před spuštěním svého obchodování v podmínkách Live účtů pochopit nejen funkce obchodní platformy, ale zejména vyzkoušet si všechny funkce, způsoby pro otevření a uzavření obchodních pozic, možnosti práce s grafy a technické analýzy.

Před přechodem na Live účet je zapotřebí uvědomit si 4 základní věci:

Určitě je vhodné učit se podnikat na burze s aplikací zásad pro Profesionální Demo Trading a vypěstovat si vhodné návyky pro své reakce na burze pro nejrůznější situace.

 

Zcela jistě si prostudujte naše doporučení pro ziskový a bezpečný Trading. Jde o zásadní poznatky z naší obchodní praxe, kterým je vhodné věnovat pozornost a aplikovat je do své činnosti na burze.

 

 

 

 

Uvědomte si, že na Live účtech pracujeme s opravdovými penězi. Případné špatné návyky z Demo obchodování nebo neznalosti podmínek reálných trhů již zaskočily nejednoho začátečníka. Těžko na cvičišti, lehko v boji... Toto pořekadlo pro působení na burze platí zcela naopak. Začínající trader může mít v počátcích obchodování pocit, že vše je jinak, než tomu bylo, když si hrál na svém Demu. Vše, co šlo snadno, je najednou komplikovanější, vše, co bylo jasné, je nyní záhadou. Nejzásadnějším rozdílem v podmínkách Demo a Live obchodování je změna myšlení, postojů a motivací tradera a jeho schopnost se mentálně překlopit do odpovědného a náročného procesu práce s reálným kapitálem.

 

 

 

 

Podmínky Demo a Live obchodování se v určitých detailech velmi významně liší. Do Demo software jdou reálná data z burzy a z 90 % vše funguje, jako doopravdy. Je ale nutné si uvědomit, že Demo je jen software a počítačová simulace, která nemůže zohlednit detailní prostředí reálných tržních podmínek burzy. Neznalost těchto odlišností, špatné návyky z Demo obchodování a neznalost řešení drobných provozních problémů a někdy i maličkostí (snadno řešitelných), mohou začínajícího spekulanta pěkně potrápit. Povíme Vám, jak se toho v co nevětší míře vyvarovat.

 

Proto vám všem začátečníků dáváme toto zásadní doporučení:

Pojměte svůj první Live účet jako přísně vzdělávací a učební záležitost. Mějte na účtu přiměřeně velký kapitál (rozumné minimum je 5-10 tisíc EUR & USD). Pracujte výhradně s 1 lotem pro otevření pozice. Vyhněte se finančně agresívním, volatilním a exotickým aktivům s horší likviditou, ušetříte si zbytečně nepříjemné chvilky. Neotvírejte zbytečně příliš mnoho obchodních pozic, stačí 1, 2, 3... Naučte se management pozic, které si na burze otevřete a nepouštějte se do přílišného riskování, nepřeobchodujte se množstvím lotů, ani počtem obchodů. Cílem působení na prvním Live účtu by mělo být naučit se obchodování, trading, řídit otevřené obchodní pozice, své emoce, rozhodovací postupy, zkoušet strategie, učit se vhodný Risk & Money Management.

 

 

Určitě se ve svých začátcích vyhněte nadměrnému riskování a přeobchodování ve spojitosti s neznalostí podmínkami reálných trhů. Když se přidá drobný technický problém, kterému nebudete rozumět, nebo jej nebudete umět řešit, burzovní nehoda na sebe nedá dlouho čekat. Při spekulacích s nízkou mírou rizika se burzu naučíte jednodušeji a klidněji, snažte se udržet ve hře a nehoňte se ihned za zisky. Finanční účinnost, finanční páku a dění na burze využívejte ve svůj prospěch..


Budete-li na svém Live účtu obchodovat s návyky Profesionálního Demo Tradingu a přidáte-li doporučené Zásady pro ziskový a bezpečný trading, Vaše začátky na burze mohou být klidné a brzy ziskové. Přidržíte-li se našeho doporučení obchodování s malým rizikem, tj. obchodování s malým počtem lotů a s aktivy s přiměřenou finanční účinností, dáte si šance stát se profesionálními spekulanty a můžete se trvale zařadit mezi 10 % vítězů na burze.

 • Odlišnosti demo a Live - prostudujte si, než začnete..!
 • Profesionální Demo Trading - jak se s využitím těchto zásad naučit obchodovat najdete v již zmíněné kapitole. Nepodceňujte tyto informace a zkušenosti. Vyplatí se Vám to!

Podmínky reálných trhů pro Live Trading

V rámci jediné obchodní platformy zde může obchodník Online otevírat CFDs obchodní pozice na akcie, komodity a měnové páry devizové burzy Forex. CFDs se zde obchodují na základě stejných vzorců a mechanismů jako Forex. To umožňuje velmi efektivní a snadný přístup do obchodování s vybranými aktivy za účelem zajišťování cen nebo realizaci zisků, které vznikají jako cenový rozdíl při pohybu ceny vybraného aktiva. Jednotlivé akciové, komoditní a měnové burzy se ovšem liší v podmínkách exekuce obchodních pokynů a v celé řadě dalších parametrů, jako jsou volatilita, likvidita, záruka plnění, chování aktiva z hlediska likvidity a cenového vývoje v závislosti na obchodních časech a reálné poptávce či nabídce. Těmto rozdílům je třeba rozumět! Zatímco plnění obchodních pokynů s obchodování s měnovými páry Forexu je garantováno ve smyslu zadaných parametrů bez cenového prokluzu, exekuce CFDs kontraktů na akcie a komodity může být odlišná.

 

Pro akcie a komodity (zejména ty méně likvidní a více volatilní) je nutno znát podmínky fungování reálného trhu. Finanční instrumenty CFD se vypisují na hodnotu konkrétních kontraktů burzovních parketových či elektronických trhů. Při jejich emisi musí dealer CFD burzy respektovat nejen aktuální kotace, ale i likviditu a aktuální poptávku či nabídku burzy. CFD tedy přesně kopírují, co se děje na akciové nebo komoditní burze. CFDs obchodník by si měl být vědom, že podmínky reálného obchodování na jednotlivých akciových a komoditních burzách jsou odlišné v mnoha parametrech.

 

Operátor burzy garantuje minimální nebo nulový prokluz ceny pro všechny Forex Stop, Limit, Entry Stop a Entry limit příkazy, které jsou umístěny nejméně jednu minutu před tím, než trh dosáhne Vaší specifikované ceny. To je umožněno obrovskou likviditou celosvětové devizové burzy Forex. Oproti tomu exekuce obchodních pokynů pro CFDs akcií a komodit musí respektovat konkrétní obchodní podmínky jednotlivých burz. Nicméně provozovatel CFDs burzy uskuteční exekuci Vašeho obchodního pokynu vždy, když to reálné podmínky trhu umožní, resp. při nejbližším ustálení ceny ve vztahu k likviditě daného aktiva. Dle povahy jednotlivých aktiv se tak musíte naučit zacházet s možností určitých cenových prokluzů při realizaci Vámi zadaných obchodních pokynů.

 

V platformě elektronické burzy CFDs se nepřetržitě aktualizují údaje z mnoha burz, jak ostatně vyplývá ze seznamu aktiv (akcií, komodit). Kterákoliv burza má právo obchodování s jakýmkoliv aktivem zastavit, nebo přerušit. To se projeví tak, že se s daným aktivem nedá obchodovat, toto dealer CFD neovlivní. Důvody pro přerušení obchodování mohou být různé (negativní události, technické problémy burz, či prostě jen procedury v obchodování). Typickým jevem pro akciovou burzu a některé komodity je, že se obchodování zastaví, přeruší, nebo se jen významně sníží likvidita, v okamžiku, kdy se na burze projeví aktuálně významný převis poptávky nad nabídkou, nebo naopak. V tomto případě se jen mění cenové kotace (Sell, Buy, resp. Ask, Bid), ale nedá se obchodovat. Jsou-li tyto převisy enormní, může burza přerušit obchodování, opět jej zahájí, když se poptávka a nabídka dostanou do rovnováhy.

 

Tyto situace se mohou projevit významnými cenovými pohyby, kdy se cena během krátkého času silně posune, ale aktivum se obchodovat nedá. Rovněž se může vyskytnout problém s efektivní exekucí zadaného pokynu Limit, nebo k prokluzu na predefinovaném pokynu Stop. Jinak toto je popisováno v souvislosti s komoditními a akciovými burzami, na grafech vznikají tzv. Limitní pohyby a cenové gapy (mezery - cenové posuny). Na toto dealer burzy nemá vliv. Dealeři Live účtů CFD neřeší, zda klienti rozumí, či nerozumí podmínkám reálného trhu, prostě jen plní pokyny klientů na základě podmínek reálného trhu.

 

V rámci Demo obchodování se tento cenový pohyb dá 'zobchodovat', fungují Stop a Limitní příkazy. Je ale nutno si uvědomit, že v reálném obchodování příkazy obchodníků exekuuje dealer CFD burzy, přes 90 % pokynů se exekuuje automaticky dle podmínek trhu. Musíte vzít v potaz cenový pohyb, sníženou či nulovou likviditu. To může nastat tehdy, je-li burza v Open či Close Range, vznikají-li extrémní převisy poptávky nebo nabídky (doprovázené zvýšenou volatilitou ceny), mimo běžné hodiny burzy apod. Příkazy na Live účtu, jsou-li zadány, může zrealizovat, až se pohyb cen zastaví, tj. ceny se uklidní a burza opět funguje v režimu aktuální nabídky a poptávky. Proto se domníváme, že Demo je sice výborná záležitost učit se tomuto online obchodování v podmínkách cen reálného trhu, ale že v rámci obchodníkova fungování na reálném (Live) účtu je prostě nutné znát specifika jednotlivých aktiv, tj. jak vlastně probíhají obchodní seance, jaký vliv mají na exekuce obchodních příkazů pojmy - časový průběh obchodování, fixing cen - cenové kotace, likvidita, volatilita, cenové prokluzy (slippage), prokluzy obchodních pokynů Stop, Limit, Order Stop, Order Limit, Trailing Stop apod.

 

Je hloupé hrát na burze s opravdovými penězi a neznát fungování těchto pojmů v podmínkách reálného trhu s různými aktivy. Neriskujte na těchto trzích své peníze, aniž byste jim rozuměli. Dle zkušeností profesionálních obchodníků lze vhodně zvolenými strategiemi uzavírat více než 90% svých obchodních pozic v zisku. Musíte však pracovat se znalostí toho, jak tyto trhy reálně fungují. Nezapomeňte, že profesionálům tyto trhy nadělují neskutečné peníze. Neznalým a naivním mohou uštědřovat ztráty.

 

Budete-li obchodovat s návyky Profesionálního Demo Tradingu i v podmínkách Live a nebudete-li riskovat s velkými počty lotů, přechod na Live obchodování bude snadnější. Zvyknete si na to, že vstup do obchodování (Open) je někdy náročnější, stejně tak výstup (Close). Naučte se používat efektivně mimo pokyny Open a Close position také objednávky typu Entry Limit nebo Stop Order, velmi efektivní otevření pozice je na tzv. OCO objednávku. Bude-li výstup z vaší otevřené pozice obtížnější z důvodů snížené likvidity, neváhejte ke své uzavírané pozici umístit najednou příkazy Stop a Limit natěsno a ještě zkoušejte Close... Funguje to stejně, jako OCO objednávka při otevření. Podaří-li se pozici úspěšně uzavřít, všechny další pokyny k této pozici se automaticky zruší. Nafasujete-li při otevření nebo zavření své pozice na burze cenový prokluz, drobné neřešte. Buďte v podmínkách proměnlivé likvidity a volatility rádi za každý zisk a úspěšný obchod :-)

 

A rada na závěr zadávejte na burzu pro otevření pozic rozumná čísla pro počet lotů 1-5, 10, 20, 25, dále celé desítky a stovky. Nezapomeňte, že např. 17, či 53 lotů se bude těžko párovat a sami si tak snížíte své šance na dobrou cenu a rychlý obchod. Jinak ty desítky či stovky lotů, informace platí výhradně pro velké a silné účty profesionálních traderů!

 

 

O fungování reálných trhů a svém ziskovém obchodování CFDs a Forex instrumentů byste měli znát i další záležitosti:

 • Limitní cenové pohyby - mohou nastat pouze u některých komodit. Konkrétní podmínky v závislosti na vývoji poptávky a nabídky a reálných podmínek obchodování určují provozovatelé jednotlivých burz, ve svém vlastním zájmu se v této záležitosti informujte.
 • Cenové gapy - cenové mezery (posuny cenových úrovní) nastávající v důsledku enormního převisu poptávky nad nabídkou nebo opačně. Na grafu se cenový pohyb projeví mezerou nebo cenovým posunem v krátkém časovém okamžiku nebo zastavením obchodováním, během kterého nelze vstoupit do reálného obchodování a veškeré exekuce zadaných obchodních příkazů se dějí po ukončení cenového pohybu, tj. v čase normální likvidity a režimu obchodování.
 • Dle zkušeností se více než 90 % vzniklých cenových gapů se časem vyrovná. Různá aktiva se v různých obchodních časech na základě různých událostí mohou cenově posunout způsobem, který ovlivní více nebo méně významně stav Vašeho účtu. Je nutné rozumět finanční účinnosti a chování jednotlivých aktiv v reálných podmínkách trhů.
 • Limitní cenové pohyby a gapy mohou vybílit účty nezkušeným obchodníkům, stejně tak jako mohou nadělit neskutečné zisky předvídavějším a věci znalým profesionálům.
 • Limitní cenové pohyby a gapy vznikají pouze u některých specifických aktiv v méně než 1% obchodního času.
 • 90 % limitních cenových pohybů a gapů vzniká ve směru hlavních cenových trendů.
  Existují aktiva, jichž se problematika cenových gapů téměř netýká, protože jsou velmi likvidní,
 • Zvýšená cenová volatilita a snížená likvidita aktiva je téměř vždy způsobena nerovnováhou mezi nabídkou a poptávkou. Pro obchodníky zde vzniká problém úspěšného vstupu do obchodu, posun objednávek, příkazů Stop, Limit, Entry Stop Order , Entry Limit Order .
 • Kterákoliv akciová, komoditní či měnová burza může přerušit či zastavit obchodování z jakýchkoliv důvodů, mimo jiné i z důvodu enormního převisu poptávky či nabídky.
 • Znáte problematiku Open Range? První minuty obchodování jakéhokoliv aktiva na burze jsou nejvíce problematické. Konkrétní burzy vyhodnocují poptávku a nabídku, aktualizují kotace, obchodníci moc (nebo vůbec) neobchodují, vyhodnocují fundamentální zprávy a okolnosti pro své objednávky. V rámci open range velmi často vznikají cenové gapy, v reálu se nedají zobchodovat, na Demu ano. Vždy počkejte, až se trh uklidní!
 • Víte, kdy a jak umisťovat na burzu své objednávky Market Order, Stop, Trading Stop, Limit, Entry Stop Order, Entry Limit Order, Hedge Position, Close Position, Limit a jak a kdy mohou být exekuovány?
 • Víte, jak jsou jednotlivá aktiva účinná, volatilní, likvidní, spolehlivá či riziková pro Vaše obchodování? Je moudré to vědět!
 • Víte, jak velký je třeba mít účet pro bezpečné obchodování s jednotlivými aktivy?
 • Víte, jak identifikovat své rizikové příležitosti pro realizaci více, než 90 % úspěšných obchodů?
 • Víte, jak realizovat profitní money management, tj. jak z trhu skalpovat zisky a nikoliv ztráty?
 • Nikdy nepodceňujte reálné fungování akciových, komoditních a finančních trhů!

Nezapomeňte, že Demo je víceméně jen trénink a hra. V reálném obchodování se potýkáte s reálnými podmínkami trhu a zejména se svými emocemi, děláte rozhodování se znalostmi trhů ve vztahu k velikosti svého účtu a k akceptování svých ztrát.